VIZE & USLOVI PUTOVANJA

Turistička agencija Manga Trip Travel u saradnji sa svojim partnerima vrši usluge viziranja putnika. 

NAPOMENE:
– Sve navedene informacije u vezi potrebne dokumentacije za vize odnose se na nosioce crvenih biometrijskih pasoša Republike Srbije.
– Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.
– Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.


AZIJA


VIZA ZA TAJLAND
Šta je potrebno za dobijanje tajlandske vize?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Tajland moraju obezbediti pre putovanja. 

Potrebna dokumentacija:

Od 1. novembra 2022. godine vize za ulazak u Kraljevinu Tajland se izdaju u elektronskom formatu i dostavljaju se na Vašu e-mail adresu.

S tim u vezi, potrebno je da dostavite tražene informacije i dokumentaciju u elektronskom formatu, po sledećem redosledu i na sledeći način:

TURISTIČKA VIZA (single entry)
Sa turističkom vizom (sa jednim ulaskom) možete da boravite u zemlji do 60 dana, uz mogućnost produžetka boravka u najbližem Imigracionom birou u Tajlandu za dodatnih 30 dana („visa extension“)

1. Generalni podaci (šaljete ih u tekstu e-maila):
– broj mobilnog telefona
– bračno stanje
– zanimanje
– naziv firme u kojoj ste zaposleni (ako ste zaposleni) ili fakulteta (za studente)
– ako ste već bili u Tajlandu: mesec i godina poslednje posete

2. Sken u boji stranice pasoša sa Vašim podacima, uz napomenu da pasoš mora važiti još najmanje 6 meseci od datuma povratka sa putovanja (skenirano na skener uređaju u .jpg formatu, nije prihvatljivo fotografisanje pasoša)

3. Sken u boji prednje strane lične karte sa Vašim podacima (skenirano na skener uređaju u .jpg formatu, nije prihvatljivo fotografisanje lične karte)

4. Elektronska kolor fotografija aplikanta 5 x 5 cm (u .jpg formatu)

5. Rezervisana avio karta iz koje se vidi ulaz i izlaz iz Tajlanda (obezbeđuje agencija za putnike prijavljene za putovanje)

6. Potvrda rezervisanog smeštaja (obezbeđuje agencija za putnike prijavljene za putovanje)

7. Taksa za vizu i uslugu viziranja – 12.000 rsd (uplata preko žiro  računa ili u gotovini)

NAPOMENE:

– Za vizu se može aplicirati najviše 80 dana pre putovanja.

– Nosioci TOURIST vize, prilikom ulaska u zemlju, moraju imati kod sebe novčana sredstva u iznosu od najmanje 20.000 Bahta (oko 560 eura) po osobi ili 40.000 Bahta (oko 1.120 eura) po porodici – u gotovini ili na kreditnoj kartici.

– Konzulat zadržava diskreciono pravo da podnosiocu zahteva za turističku vizu zatraži i dodatnu dokumentaciju, poput potvrde o zaposlenju, potvrde o školovanju, potvrde o novčanim primanjima i sl.

ROK ZA IZRADU VIZE:
Do 7 radnih dana. 

NAPOMENE za osobe koje putu sa maloletnom decom:

1. Ako maloletno dete putuje sa jednim od roditelja, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija:
– Original saglasnost drugog roditelja, na engleskom, overena kod notara da dete može da putuje
– Izvod iz knjige rođenih za dete (kopija)
– Kopija pasoša roditelja koji ne putuje

2. Ako maloletno dete putuje sa licem koje mu nije roditelj, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija:
– Original saglasnost oba roditelja, na engleskom, overena kod notara da dete može da putuje
– Izvod iz knjige rođenih za dete (kopija)
– Kopija pasoša oba roditelja

3. Ako maloletno dete putuje sa roditeljem kome je sudskim putem povereno samostalno vršenje roditeljskog prava, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija:
– Kopija sudske presude
– Izvod iz knjige rođenih za dete (kopija)

4. Ako maloletno dete putuje sa jednim od roditelja, a drugi roditelj je preminuo, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija:
– Izvod iz knjige rođenih za dete (kopija)
– Izvod iz knjige umrlih (kopija)

5. Ako maloletno dete putuje sa oba roditelja ali različitih prezimena, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija:
– Izvod iz knjige rođenih za dete (kopija)


COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA VIJETNAM
Šta je potrebno za dobijanje vijetnamske vize?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Vijetnam moraju obezbediti pre putovanja, online.

Potrebna dokumentacija:

 • Viza za Vijetnam se dobija online  LINK
 • Pasoš koji važi minimalno 6 meseci po povratku sa putovanja
 • Fotografija ili sken stranice pasoša sa ličnim podacima (.jpg format)
 • Elektronska fotografija pasoškog formata (4x6cm, bela pozadina, bez naočara – jpg format  )
 • Kreditna kartica
 • Email adresa
 • Cena single-entry vize koja je potrebna za ovo putovanje je 25USD (podložno promeni)

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA KAMBODŽU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Kambodžu?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Kambodžu mogu dobiti na samoj granici ili online.

Potrebna dokumentacija:

 • Pasoš koji važi minimalno 6 meseci po povratku sa putovanja
 • Kreditna kartica
 • Email adresa
 • Viza za Kambodžu se dobija online – LINK
 • Cena single-entry vize koja je potrebna za ovo putovanje je 36USD (podložno promeni)

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

KATAR
Šta je potrebno za dobijanje vize za Katar?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Katar mogu dobiti na samoj granici.

Potrebna dokumentacija:
1) Pasoš, koji važi najmanje 6 meseci od povratka sa putovanja (minimum 2 slobodne strane u pasošu).

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA MALEZIJU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Maleziju?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Maleziju mogu dobiti online.

Potrebna dokumentacija:

 • Jedan (1) primerak  ispunjenog zahteva za vizu (IM.47), koji mozete preuzeti OVDE (dvostrano stampanje ovog obrasca je OBAVEZNO)
 • Jedna (1) fotokopija prve stranice pasosa (molim Vas da proverite da li je u pasosu ostala bar jedna prazna stranica za vizu kao i da Vam pasos mora vaziti minimum 6 meseci nakon povratka iz Malezije)
 •  Jedna (1) skorija fotografija podnosioca zahteva za vizu velicine (3.5 cm X 5.0 cm)
 • Fotokopija rezervacije povratne avionske karte (obezbeđuje agencija za putnike prijavljene za putovanje)
 • Kopija hotelske rezervacije. (obezbeđuje agencija za putnike prijavljene za putovanje)
 • Administrativna taksa za vizu u iznosu od RSD 1000.00 (molimo Vas da ponesete tacan iznos)

COVID-19 uslovi ulaska

 • Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.
 • Neophodno je da se unutar 72h pre puta popuni formular koji se nalazi na sledećem LINKU.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA NEPAL
Šta je potrebno za dobijanje vize za Nepal?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Nepal dobijaju na granici pri ulasku u zemlju.

Potrebna dokumentacija:

1) Četiri fotografije pasoškog formata, ne starije od 6 meseci
2) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata)
3) Minimum 3 slobodne strane u pasošu (dve strane moraju biti jedna pored druge)

4) Pasoš, koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
5) Taksa za izdavanje vize u iznosu od  35usd (podložno promeni), koja se plaća  na ulasku u Nepal.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA INDIJU
Šta je potrebno za dobijanje vijetnamske vize?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Indiju moraju obezbediti pre putovanja, online.

Potrebna dokumentacija:

 • Viza za Indiju se dobija online  LINK
 • Pasoš koji važi minimalno 6 meseci po povratku sa putovanja
 • Fotografija ili sken stranice pasoša sa ličnim podacima (.pdf format)
 • Elektronska fotografija pasoškog formata (5x5cm, bela pozadina, bez naočara – jpg format  )
 • Kreditna kartica
 • Email adresa
 • Cena single-entry vize koja je potrebna za ovo putovanje je 25USD (podložno promeni)

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA BALI

Dokumenta potrebna za putovanje na Bali:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.
3) Viza – dobija se po sletanju na aerodrom na Baliju. Cena: 500.000 rupija(okvirno 33€) – podložno promeni.
4) Popunjen elektronski carinski formular unutar 72h pre puta na sledećem LINKU
5) Kopija povratne avionske karte.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere za ulazak u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA ŠRI LANKU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Šri Lanku?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Šri Lanku moraju obezbediti pre putovanja.

Potrebna dokumentacija:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja

3) Taksa za vizu u iznosu od 60€ (podložno promeni, plaća se u agenciji).

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA JAPAN
Šta je potrebno za dobijanje vize za Japan?

Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, mogu putovati u Japan bez vize za boravak do 90 dana.

Potrebna dokumentacija:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA GRUZIJU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Gruziju?

Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, mogu putovati u Gruziju bez vize za boravak do 90 dana.

Potrebna dokumentacija:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA JERMENIJU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Jermeniju?

Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, mogu putovati u Jermeniju bez vize za boravak do 180 dana unutar jedne godine.

Potrebna dokumentacija:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA AZERBEJDŽAN
Šta je potrebno za dobijanje vize za Azerbejdžan?

Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, mogu putovati u Azerbejdžan bez vize za boravak do 90 dana unutar jedne godine.

Potrebna dokumentacija:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA UZBEKISTAN
Šta je potrebno za dobijanje vize za Uzbekistan?

Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, mogu putovati u Uzbekistan bez vize za boravak do 90 dana.

Potrebna dokumentacija:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja

COVID-19 uslovi ulaska

Ukunute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA KIRGISTAN
Šta je potrebno za dobijanje vize za Kirgistan?

Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, mogu putovati u Kirgistan bez vize za boravak do 90 dana.

Potrebna dokumentacija:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja

COVID-19 uslovi ulaska

Ukunute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA KAZAHSTAN
Šta je potrebno za dobijanje vize za Kazahstan?

Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, mogu putovati u Kazahstan bez vize za boravak do 90 dana.

Potrebna dokumentacija:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja

COVID-19 uslovi ulaska

Ukunute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA MALDIVE
Šta je potrebno za dobijanje vize za Maldive?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, besplatnu vizu za Maldive za boravak do 30 dana mogu preuzeti po sletanju na aerodrom u Maleu. 

Potrebna dokumentacija za putovanje na Maldive:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Za putovanje na Maldive neophodno je da ispunite sledeće uslove:

 • Popuniti online zdravstveni formular koji možete naći na sledećem linku.
 • Posedovati rezervaciju smeštaja za ceo period boravka.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA JUŽNU KOREJU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Južnu Koreju?
Viza za Južnu Koreju nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Južnu Koreju:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

3)Potrebno je aplicirati za K-ETA (Korean Electronic Travel Authorisation) putem LINKA najmanje 72 sata pred planirani odlazak. Odobrena K-ETA je validna 2 godine, cena je oko 7.5EUR (plaća se karticom po podnetom zahtevu – zahtevi su pojedinačni, ne grupni) i validna je za više ulazaka; po odobrenju, bila bi poslata na datu imejl adresu tako da treba obratiti pažnju na slovne greške prilikom popunjavanja zahteva i davanja kontakt detalja.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA KINU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Kinu?
Viza za Kinu nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 30 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Kinu:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Putnici sa simptomima COVID-19 će biti testirani. U slučaju pozitivnog testa putnici će morati u samoizolaciju.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA IZRAEL
Šta je potrebno za dobijanje vize za Izrael?
Viza za Izrael nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Izrael:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Za putovanje u Izrael neophodno je da ispunite sledeće uslove:

 • Posedovati putno-zdravstveno osiguranje sa covid-19 pokrićem.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

SINGAPUR
Šta je potrebno za dobijanje jordanske vize?
Državljanima Republike Srbije, vlasnicima crvenih biometrijskih pasoša, nije potrebna viza za boravak do 30 dana.

Potrebna dokumentacija za putovanje:
1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA JORDAN
Šta je potrebno za dobijanje jordanske vize?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Jordan za boravak do 30 dana mogu preuzeti na graničnom prelazu, prilikom ulaska u Jordan, po ceni od 40 JOD (oko 50 eur). 

Dokumenta potrebna za putovanje u Jordan:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja

COVID-19 uslovi ulaska

Za putovanje u Jordan neophodno je da ispunite sledeće uslove:

 • Popuniti online zdravstvenu deklaraciju.  Formular se popunjava na linku.
 • Posedovati putno zdravstveno osiguranje

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA FILIPINE
Šta je potrebno za dobijanje filipinske vize?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Filipine za boravak do 30 dana moraju dobiti pre putovanja u nadležnom konzulatu.

Dokumenta potrebna za dobijanje vize:

1) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
2) Dve (2) fotografije ne starije od šest (6) meseci, formata 30 × 35 mm
3) Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku (izdata na memorandumu firme, sa opisom pozicije i prosekom zarade za poslednjih 6 meseci) ili dokaz o finansijskoj sposobnosti (potvrda iz banke na engleskom jeziku na iznos sredstava koji pokriva najmanje 50 US dolara po predviđenom danu boravka)
4) Jedan (1) popunjen i potpisan primerak FA Form 2-A (formular zahteva za vizu)
5) Originalna potvrda policije iz kaznene evidencije o nekažnjavanju (sa zvaničnim prevodom na engleski jezik od strane sudskog tumača), koja ne sme biti starija od 6 meseci;
6) Fotokopija avio karte (povratna karta sa datumom povratka ne kasnijim od pedeset devet (59) dana od datuma dolaska na Filipine). (obezbedjuje agencija za putnike prijavljene za putovanje)
6) Rezervacija hotelskog smeštaja za ceo period boravka na Filipinima. (obezbedjuje agencija za putnike prijavljene za putovanje)
7) Taksa: 60 €(podložno promeni) plaća se u agenciji

 

COVID-19 uslovi ulaska

Za putovanje na Filipine neophodno je da ispunite sledeće uslove:

 • Popuniti online putno-zdravstveni formular najkasnije 72h pre puta.  Formular se popunjava na linku.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.


SEVERNA, SREDNJA AMERIKA i KARIBI


VIZA ZA SAD
Šta je potrebno za dobijanje SAD vize?
Potrebno je zakazati intervju online. Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji možete saznati klikom na link. Pasoš mora biti važeći najmanje 6 meseci po povratku sa puta (minimum 2 slobodne strane). 


Potrebna dokumentacija:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

Za validne informacije molimo vas da posetite sledeće linkove: 

Ministarstvo Spoljnih Poslova Republike Srbije.
Ambasada SAD u Beogradu.
CDC – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti SAD.

VIZA ZA MEKSIKO
Šta je potrebno za dobijanje meksičke vize?

Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Meksiko moraju obezbediti u ambasadi, pre putovanja.

Potrebna dokumentacija:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
3) Turistička viza

Procedura i dokumentacija potrebna za putovanje u Meksiko (podaci su nezvanični i pre prkupljanja dokumentacije neophodno je da se putnici obrate ambasadi Meksika putem maila consuladoseb@sre.gob.mx ili na web sajtu ambasade(LINK) kako bi dobili validne informacije):

TURISTIČKA POSETA: Vize bez dozvole za obavljanje plaćenih aktivnosti (period do 180 dana).

Od 29. marta 2022. godine, termin za konzularni intervju je moguće zakazati isključivo putem sledeće web stranice: https://citas.sre.gob.mx/.

IMAJTE U VIDU DA KONZULARNO ODELJENJE NE ZAKAZUJE TERMINE ZA ZAINTERESOVANA LICA.

Za zakazivanje termina je potrebno napraviti profil na gore navedenom linku i popuniti potrebna polja.

U polju Services, potrebno je izabrati opciju OFICINAS CONSULARES kako biste u polju Default office izabrali BELGRADO.

*U navedenom polju će se pojaviti BELGRADO samo ukoliko ima raspoloživih termina. Ukoliko se pojavi poruka “no office found” /” oficina no disponible”to znači da nema slobodnih termina i predlažemo da se periodično proverava da li se neki termin oslobodio.

Nakon što zakažete odgovarajući termin, u PDF formatu možete skinuti potvrdu o zakazanom terminu koja sadrži QR kod. Tu potvrdu je potrebno odštampati i doneti na dan termina.

Ukoliko aplicirate za vizu za tranzit, turizam ili poslovnu posetu potrebno je obeležiti vizu “SIN PERMISO DEL INM“.

Svako zainteresovano lice mora da zakaže termin pod odgovarajućim tipom vize, u suprotnom termin za konzularni intervju neće moći da se realizuje. 

Sve dokumente za viziranje možete preuzeti na linkovima:
Formular
Primer pravilno popunjenog formulara

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zamlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

Za validne informacije molimo vas da posetite sledeće linkove: 

Ministarstvo Spoljnih Poslova Republike Srbije.

Konzulat Sjedinjenih Meksičkih Država u Beogradu.

VIZA ZA KUBU
Šta je potrebno za dobijanje kubanske vize?
Viza za Kubu nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana. 

Dokumenta potrebna za putovanje na Kubu:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Počev od 07.04.2022. ukinute su sve mere za ulazak u zemlju vezane za Covid-19.

 • Neophodno je pre puta popuniti carinski formular (možete ga naći na sledećem linku)

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA KOSTARIKU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Kostariku?
Viza za Kostariku nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana. 

Dokumenta potrebna za putovanje u Kostariku:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.
3) Rezervacija povratne avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Kostariku)
4) Prilikom napuštanja Kostarike svi putnici su dužni da plate izlaznu taksu u iznosu od 26 usd.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA PANAMU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Panamu?
Viza za Panamu nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana. 

Dokumenta potrebna za putovanje u Kostariku:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.
3) Rezervacija povratne avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Kostariku)

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA DOMINIKANSKU REPUBLIKU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Dominikansku republiku?
Viza za Dominikansku republiku nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 30 dana. 

Dokumenta potrebna za putovanje u Dominikansku republiku:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.
3) Rezervacija povratne avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Dominikansku Republiku)

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.


AFRIKA


VIZA ZA MAROKO
Šta je potrebno za dobijanje marokanske vize?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Maroko moraju obezbediti pre putovanja.

Potrebna dokumentacija:

1) Formular (svojeručno popunjen i potpisan od strane putnika) koji ćemo vam poslati na e-mail ili ga možete preuzeti u agenciji (potrebno je da ga dostavite lično ili putem pošte / post express). Takođe, formular možete preuzeti na linku: LINK
2) Vazeci pasos sa minimum 2 slobodne strane i fotokopija prve strane pasosa(mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja).

3) Jedna fotografija (4 x 3cm) ne starija od šest meseci
4) Rezervacija povratne avio karte (obezbeđuje agencija za putnike prijavljene za putovanje)
5) Rezervacija hotela (obezbeđuje agencija za putnike prijavljene za putovanje)
6) Putno osiguranje (fotokopija)
7) Za zaposlene: potvrda o radnom odnosu
     Za privatnike: kopija resenja iz APR-a
     Za studente: potvrda sa fakulteta i potvrda o izdrzavanju overeno kod notara
     Za penzionere: poslednji penzioni cek
8) Potvrda iz banke o sredstvima na racunu (Minimalan iznos koji je neophodno da putnici imaju na računu 70€ po danu boravka. Primer: 500eur za 7 dana boravka u Maroku)
9) Taksa za vizu u iznosu od 50 eur (podložno promeni) za vizu koja važi za boravak od 3 do 90 dana(plaća se u agenciji).
10) Ocitana licna karta
11) Izvod iz maticne knjige rodjenih (kopija)


ELEKTRONSKA VIZA

Počev od 10.07.2022. putnicima koji ispunjavaju određene uslove dozvoljeno je apliciranje za vizu online, bez odlaska u ambasadu. 

Kategorija 1:
Putnici, strani državljani, nosioci važećeg običnog pasoša, koji podležu formalnostima za vizu, a koji borave u jednoj od zemalja navedenih na listi i koji imaju overenu, važeću boravišnu dozvolu koja važi najmanje 180 dana od dana deponovanja sledećih zemalja vizu za Maroko  mogu dobiti online: Nemačka, Italija, Australija, Austrija, Letonija, Kanada, Belgija, Litvanija, SAD, Bugarska, Luksemburg, Ujedinjeno, Kraljevstvo, Hrvatska, Malta, Izrael, Danska, Holandija, Japan, Španija, Poljska, Norveška, Estonija, Portugal, Novi Zeland, Finska, Rumunija, Švajcarska.

Kategorija 2:
Takođe, apliciranje za vizu online omogućeno je svim drugim državljanima sa važećom jednom od sledećih neelektronskih viza(Navedena viza mora biti višekratna i važiti najmanje 90 dana od dana podnošenja zahteva za elektronsku vizu):  Šengen Viza, Američka Viza, Viza Ujedinjenog Kraljevstva, Irska Viza, Viza Australije, Viza Novog Zelanda.

Obrada elektronskog zahteva za vizu mora da sledi sledeću proceduru:
Dokumenta koja je potrebno priložiti radi izdavanja elektronske vize
– Dokumenta za elektronsku vizu za kategoriju „Turizam“:
1) Popuniti formular koji se odnosi na zahtev za izdavanje elektronske vize na internet sajtu: LINK
2) Proveriti podatke o putnim ispravama.
3) Proveriti da li je pasoš ili putna isprava važeća za naredni period duži od 90 dana.
4) Priložiti kopiju pasoša (stranice koje pokazuju na identitet osobe i validnost dokumenta),
5) Priložiti jednu nedavno načinjenu fotografiju za pasoš u boji, na beloj pozadini (4×3 cm), koja jasno pokazuje crte lica.
6) Priložiti kopiju boravišne dozvole (Za državljane koji pripadaju kategoriji „1“);
7) Priložiti kopiju jedne od viza (Za državljane koji pripadaju kategoriji „2“);

Garancije koje se odnose na povratak i na finansijska sredstva
Nosilac elektronske vize dužan je da graničnoj kontroli pri ulazu u Kraljevinu Maroko dostavi na uvid dokaze o raspolaganju dovoljnim novčanim sredstavima koja pokrivaju njegov boravak u Maroku, i koja pokrivaju takođe njegov povratak u matičnu zemlju. Granična kontrola Ulazak na teritoriju Kraljevine Maroko biće dozvoljen stranom licu korisniku elektronske vize, samo na osnovu njegovog pasoša i njegovog eViza dokumenta.

Međutim, nosilac elektronske vize mora pružiti na uvid, pored pasoša i eVize, i sledeća dokumenta:

 • Boravišna dozvola predstavljena tokom podnošenja zahteva;
 • Viza predstavljena tokom podnošenja zahteva;
 • Povratna karta;
 • Dokazi o finansijskim sredstvima: međunarodna kreditna kartica ili kartica njoj ekvivalentna, kao i više od 70 evra u gotovini po osobi, po jednom danu boravka u Maroku (70€/dan);
 • Dokumentaciju osiguranja koje uključuje „hospitalizaciju i zdravstenu repatrijaciju (povratak u matičnu zemlju); koje pokriva period boravka datog lica u Maroku.Ulazak na teritoriju Maroka može se uskratiti stranom državljaninu koji ne ispunjava sve uslove predviđene i popisane navedenim dokumentom. 

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA ZANZIBAR
Šta je potrebno za dobijanje vize za Tanzaniju?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, turističku vizu za Tanzaniju za boravak do 90 dana mogu preuzeti po sletanju na aerodrom u Zanzibaru.

Dokumenta potrebna za putovanje u Zanzibar:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
3) Taksa za vizu u iznosu od 50 usd (plaća se po sletanju na aerodrom).


COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA SEJŠELE
Šta je potrebno za dobijanje vize za Sejšele?
Viza za Sejšele nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje na Sejšele:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja

COVID-19 uslovi ulaska

Za putovanje na Sejšele  neophodno je da ispunite sledeće uslove: 

 • Popuniti putno-zdravstveni formular online. Nakon popunjavanja, neophodno je da dobijeni dokument odštampate i ponesete sa sobom na putovanje. Formular možete naći na linku

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA MAURICIJUS
Šta je potrebno za dobijanje vize za Mauricijus?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, besplatnu turističku vizu za Mauricijus za boravak do 30 dana mogu preuzeti po sletanju na aerodrom.

Dokumenta potrebna za putovanje na Mauricijus:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
3) Rezervacija avio karte (obezbeđuje agencija za putnike prijavljene za putovanje)
4) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja na Mauricijusu (obezbeđuje agencija za putnike prijavljene za putovanje)
5) Dokaz da putnik poseduje dovoljno sredstva za boravak na Mauricijusu (smatra se da je 100 usd dovoljno na dnevnom nivou)

COVID-19 uslovi ulaska

Za putovanje na Mauricijus neophodno je da ispunite sledeće uslove:

 • Popuniti zdravstveni formular online. Nakon popunjavanja, formular je neophodno odštampati, potpisati i poneti sa sobom na putovanje. Formular možete naći na linku

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA ETIOPIJU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Etiopiju?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Etiopiju za turistički boravak do 90 dana moraju obezbediti pre putovanja. 

Potrebna dokumentacija za putovanje u Etiopiju:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
3) Jednu fotografiju na svetloj pozadini u digitalnom formatu (JPEG) veličine  izmedju 10kb i 300kb, ne starija od 6 meseci
4) Sken prve stranice pasoša
5) Taksa za vizu i uslugu viziranja u iznosu od 60 eur (podložno promeni, plaća se u agenciji)

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Putnicima koji žele da posete Etiopiju prema savetima Svetske zdravstvene organizacije preporučuje se vakcinacija protiv žute groznice.
 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA KENIJU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Keniju?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Keniju za turistički boravak do 90 dana moraju obezbediti pre putovanja. 

Potrebna dokumentacija za putovanje u Keniju:

1) Minimum 3 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
3) Napraviti nalog za online viza aplikaciju na sledećem LINKU 
4)
Na istom linku popuniti aplikaciju, podići traženu dokumentaciju(fotografija pasoškog formata, skenirane spoljašnja strana pasoša i strana sa ličnim podacima, rezervacija hotela) i platnom karticom uplatiti odgovarajuću taksu. Trenutna cena: 52USD + troškovi obrade zahteva i bankarske transakcije
5) Nakon nekoliko dana, na istom linku potrebno je proveriti status svoje vize i skinudi PDF dokument u kome se potvrđuje da je viza odobrena.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere za ulazak u zemlju vezane za Covid-19.
Za putovanje u Keniju nije neophodna potvrda o vakcinaciji protiv žute groznice.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA JUŽNU AFRIKU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Južnoafričku republiku?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, turističku vizu za JAR  moraju obezbediti pre putovanja u nadležnom konzulatu.

Dokumenta potrebna za dobijanje vize:

1. Pasoš sa dve prazne strane jedna do druge koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
2. Dve fotografije 3,5×4,5

3. Rezervacija avio karte i rezervacija hotela
4. Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
5. Izvod iz banke za prethodna tri meseca overen pecatom banke, dinarski na engleskom jeziku
6. Devizna potvrda overena pecatom banke,smatra se da je min 500€ dovoljno za izdrzavanje od nedelju dana,znaci ako se ostaje dve nedelje potvrda treba da bude na min 1000€. Potvrda mora biti na engleskom jeziku
7. Troškovi vize i usluge viziranja iznose 175€ po osobi(podložno promeni). 


COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.


JUŽNA AMERIKA


VIZA ZA ARGENTINU
Šta je potrebno za dobijanje argentinske vize?
Viza za Argentinu nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Argentinu:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA BOLIVIJU
Šta je potrebno za dobijanje bolivijske vize?

Viza za Boliviju je besplatna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 30 dana, ukoliko se izvadi pre putovanja online.
Ukoliko se viza vadi na granici, njena cena iznosi 120usd(podložno promeni). 

Dokumenta potrebna za putovanje u Boliviju:

 1. Pasoš(mora biti važeći 6 meseci nakon povratka sa putovanja i imati minimum 2 slobodne stranice)
 2. Sliku/sken pasoša, na kome se jasno vide svi podaci
 3. Potvrda rezervacije smeštaja ili pozivno pismo (obezbedjuje agencija)
 4. Popunjen formular
 5. Dve fotografije (obavezno bela pozadina, format kao za pasoš)
 6. Izvod iz banke na engleskom jeziku na kome se potvrđuje da na računu posedujete sumu od 800-1000eur.
 7. Plan i program puta na engleskom (obezbedjuje agencija)

COVID-19 uslovi ulaska
Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA BRAZIL
Šta je potrebno za dobijanje brazilske vize?
Viza za Brazil nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Brazil:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska
Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.
Putnicima koji žele da posete Brazil prema savetima Svetske zdravstvene organizacije preporučuje se vakcinacija protiv žute groznice.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA PERU
Šta je potrebno za dobijanje peruanske vize?
Viza za Peru nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Peru:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA ČILE
Šta je potrebno za dobijanje čileanske vize?
Viza za Čile nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Čile:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA URUGVAJ
Šta je potrebno za dobijanje urugvajske vize?
Viza za Urugvaj nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Urugvaj:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA KOLUMBIJU
Šta je potrebno za dobijanje kolumbijske vize?
Viza za Kolumbiju nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Kolumbiju:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Za putovanje u Kolumbiju neophodno je da ispunite sledeće uslove:

 • Popuniti online zdravstveni formular unutar 72h pre puta. LINK

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.


EVROPA


ISLAND
Šta je potrebno za dobijanje islandske vize?
Viza za Island nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana unutar perioda od 6 meseci.

Dokumenta potrebna za putovanje na Island:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

PORTUGAL
Šta je potrebno za dobijanje portugalske vize?
Viza za Portugal nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana unutar perioda od 6 meseci.

Dokumenta potrebna za putovanje u Portugal:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

ŠPANIJA
Šta je potrebno za dobijanje španske vize?
Viza za Španiju nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana unutar perioda od 6 meseci.

Dokumenta potrebna za putovanje u Španiju:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

FRANCUSKA
Šta je potrebno za dobijanje francuske vize?
Viza za Španiju nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana unutar perioda od 6 meseci.

Dokumenta potrebna za putovanje u Francusku:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

HOLANDIJA
Šta je potrebno za dobijanje holandske vize?
Viza za Holandiju nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana unutar perioda od 6 meseci.

Dokumenta potrebna za putovanje u Holandiju:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

GRČKA
Šta je potrebno za dobijanje grčke vize?
Viza za Grčku nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana unutar perioda od 6 meseci.

Dokumenta potrebna za putovanje u Grčku:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

ITALIJA
Šta je potrebno za dobijanje italijanske vize?
Viza za Italiju nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana unutar perioda od 6 meseci.

Dokumenta potrebna za putovanje u Italiju:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

NEMAČKA
Šta je potrebno za dobijanje nemačke vize?
Viza za Nemačku nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana unutar perioda od 6 meseci.

Dokumenta potrebna za putovanje u Nemačku:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

MALTA
Šta je potrebno za dobijanje vize za Maltu?
Viza za Maltu nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana unutar perioda od 6 meseci.

Dokumenta potrebna za putovanje na Maltu:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

COVID-19 uslovi ulaska

Ukinute su sve mere ulaska u zemlju vezane za Covid-19.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

TURSKA
Šta je potrebno za dobijanje vize za Tursku?
Viza za Tursku nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Tursku:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

NAPOMENE:

 • Sve navedene informacije su trenutne i podložne promeni u svakom trenutku bez prethodne najave.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.