BEOGRAD

Ruzveltova 10 (u pasažu)

 +381 (11)4095295‎

 ‎+381 (11)4095296


NOVI SAD

Maksima Gorkog 42

 ‎+381 (21) 3006899


ZAGREB

Kneza Mislava 3

+385 (1) 5807190


 

Instagram

Želite li primati Manga Trip novosti?

Saznajte prvi o Manga Trip akcijama!

Prijava na mailing listu!

Wanna get our awesome news?

We will send you emails only several times per week. Isn't that cool?

Subscribe!

Actually we will not spam you and keep your personal data secure

KORIŠĆENJE WEB STRANICE

Upotrebom ovih web stranica, odnosno bilo koje usluge iz “Mangatrip.rs” ponude, prihvatate ovde navedena pravila i uslove korišćenja. Stoga Vas molimo, da uslove korišćenja pročitate i poštujete, jer ćete u protivnom, zbog nepoštivanja istih, snositi posledice propisane zakonom. Ukoliko se ne slažete s pravilima i uslovima korišćenja ovih web stranica, molimo Vas da ih ne koristite.

SADRŽAJ WEB-a

Sadržaji i servisi na Mangatrip.rs Internet stranicama su na raspolaganju korisnicima, posetiocima i poslovnim partnerima, a prema uslovima određenim ovim pravilnikom. Sadržaj i servisi na ovim stranicama su prvenstveno namenjeni svim zainteresovanim za usluge koje se nude na našim web stranicama.

Materijali objavljeni na Mangatrip.rs Internet stranicama su komercijalnog i informativnog karaktera, a korisnici ih mogu koristiti isključivo u lične svrhe. Svrha Mangatrip.rs Internet stranica jeste da zainteresovane korisnike kvalitetno informiše o turističkoj ponudi i svetskim turističkim destinacijama. Sadržajem našeg web site-a želimo da osiguramo potpunu dostupnost različitim informacijama, koje će imati presudan uticaj za korisnika prilikom odabira usluge iz naše ponude.

TAČNOST I ISTINITOST INFORMACIJA

Mangatrip.rs se obvezuje da preduzima sve razumne mere u pouzdanom pružanju tačnih i kvalitetnih informacija, mada ovim putem upoznajemo korisnika s činjenicom, da se greške, propusti i kašnjenja u ažuriranju podataka, mogu pojaviti i u takvim slučajevima “Mangatrip.rs” ne snosi nikakvu odgovornost.

UPOTREBA DOSTUPNIH PODATAKA

Ovaj web site je namenjen isključivo Vašoj ličnoj i nekomercijalnoj upotrebi. Nisu dozvoljene nikakve promene, umnožavanje, distribuiranje, direktno prenošenje, prikazivanje, predstavljanje, reprodukcija, publiciranje, ovlašćivanje, prodaja informacija, softvera, proizvoda ili usluga u vlasništvu ovog web site-a. Izuzetak čini komercijalno korištenje web stranica od strane Mangatrip.rs poslovnih partnera dogovoreno ugovorom o suradnji.

AUTORSKA PRAVA

MangaTrip je vlasnik idejnog projekta ovih web stranica. Sve softverske aplikacije na mangatrip.rs stranicama su u vlasništvu Mangatrip-a i njegovih partnera. Autor svih informacija na ovom web site-u je Mangatrip u saradnji sa svojim partnerima. Oni sadržaji koji nisu vlasništvo Mangatrip-a će biti posebno istaknuti i označeni.

Autorsko pravo na sadržaj koji se nalazi na Internet stranicama mangatrip.rs web site-a pripadaju Mangatrip-u.  Korisnik i posetilac Mangatrip.rs ne sme koristiti informacije u komercijalne svrhe bez znanja i pismene dozvole Mangatrip-a. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Ovaj sajt sadrži simbole, robne marke, žigove, logotipove, fotografije, materijale i informacije, uključujući tekst, grafičke elemente i video snimke koji su registrovani i zaštićeni od strane MangaTrip-a ili trećih lica/kompanija i strogo je zabranjeno njihovo korišćenje bez pismene saglasnosti punopravnih vlasnika.

Ako primetite neke povrede autorskih prava molimo Vas da nas obavestite o tome na e-mail:[email protected], kako bi iste bile povučene sa naših stranica, ukoliko ne bi postigli drugačiji dogovor sa autorom ili vlasnikom.

Sva prava su zadržana.

ZABRANJENA ILI NEDOPUŠTENA UPOTREBA

Korištenjem ovog web site-a se obavezujete da podatke i informacije, kao i bilo koje druge materijale u vlasništvu Mangatrip.rs-a ili njegovih partnera nećete koristiti u zakonom zabranjene ili ovim uslovima nedopuštene radnje ili svrhe.

LINKOVI KA DRUGIM SAJTOVIMA 

Mangatrip.rs web stranice sadrže i linkove ka web stranicama koje su pod nadzorom i u vlasništvu drugih fizičkih ili pravnih lica. Ti linkovi su dostupni samo kao preporuka, odnosno potencijalni izvor dodatnih i opširnijih informacija. Budući da Mangatrip.rs nema nikakav uticaj na uredjivačku politiku drugih web stranica, ne možemo biti odgovorni za njihov sadržaj, istinitost i tačnost informacija koje se na njima nalaze.

PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Mangatrip.rs zadržava pravo promene ovih uslova korištenja web stranica u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promene stupaju na snagu trenutkom objave. Korisnici Mangatrip.rs web stranica su dužni da im se prilagode. S vremena na vreme posetite ovu web stranicu i informišite se o eventualnim promenama.

PRAVILA KORIŠĆENJA

Zakoni Republike Srbije su okviri, i jedino merodavni, na osnovu kojih se tumače i primenjuju pravila vezana za uslove korišćenja materijala objavljenih na web stranicama Mangatrip.rs. Za sva pitanja u slučaju spora, a u vezi korišćenja sadržaja sa mangatrip.rs web site-a nadležan je sud u Beogradu.