Putno osiguranje

 

U želji da bezbrižno započnemo Manga avanturu, predlažemo Vam i podsećamo Vas da, ukoliko do sada niste uradili putno osiguranje, to možete učiniti u našim poslovnicama. Ne zaboravite da su medicinska i putna asistencija veoma skupe u inostranstvu. Kupovinom  polise putnog osiguranja obezbeđujete da navedene troškove, u slučaju neželjenih dešavanja, plati osiguravajuća kuća, umesto Vas.

Putujte sa Manga Tripom bezbrižno, na svim kontinentima. 

 

ZAŠTO VAM PREPORUČUJEMO PUTNO OSIGURANJE?
1) Da biste Vama i Vašim najbližima u neželjenim situacijama omogućili brzu, efikasnu i profesionalnu zaštitu

2) U slučaju bolesti ill nesrećnog slučaja brigu o Vama preuzimaju profesionalci koji sprovode i nadziru Vaše lečenje i organizuju povratak u zemlju prebivališta

3) Troškovi medicinske asistencije u inostranstvu su izuzetno visoki. Kupovinom polise putnog osiguranja obezbeđujete da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja nastale troškove umesto Vas plati osiguravajuća kompanija. 

4) Polisa putnog osiguranja omogućuje Vam da se za vreme svog putovanja u potpunosti opustite jer ste prethodno obezbedili potpunu i pouzdanu zaštitu.

TERITORIJE KOJE POKRIVA PUTNO OSIGURANJE

Sve zemlje sveta na iznos do 12.000€

Sve zemlje sveta osim Egipta i Turske na iznos do 30.000€

Sve zemlje sveta osim Egipta, Turske i zemalja kontinenata Severne i Južne Amerike i Australije na iznos do 40.000€

ŠTA POKRIVA POLISA PUTNOG OSIGURANJA?

Koje usluge i troškove pokriva polisa putnog osiguranja? 

Nivo pokrićaOsnovno osiguravajuće pokrićeVIP pokriće
A) Osnovno osiguravajuće pokriće
Ambulantni lečnički tretmanPokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Lekovi i zavoji prepisani od strane ovlašćenog lekaraPokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni deo tretmana za polomljene ekstremitete i povrede, prepisane od strane ovlašćenog lekaraPokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Dijagnoza X-zracima (rentgenom)Pokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Bolničko lečenje (hospitalizacija)Pokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Operacije i troškovi operacijePokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Stomatološki tetmanDA –  do 150 €DA –  do 150 €
Evakuacija, transport do najbližeg lekara ili bolnicePokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Evakuacija, transport i smeštaj u specijalizovanu bolnicuPokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili bolnice u zemlji prebivalištaDA – do 7.000 €DA – do 7.000 €
Repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivalištaDA – do 5.000 €DA – do 5.000 €
Traženje i spašavanje/DA – do 7.000 €
Lekarski savetiPokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Preporuka lokalnih lekara specijalistaPokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Hitna dostava lekova/Pokriveni realni troškovi*
Medicinska pratnja tokom evakuacije ili repatrijacijePokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
B) Dodatno osiguravajuće pokriće VIP
Pratnja maloletne dece do 15 godina/Pokriveni troškovi puta punoletnog pratioca*
Slanje i primanje hitnih poruka/Pokriveni realni troškovi*
Repatrijacija drugih osiguranika učesnika u nesreći/Pokriveni realni troškovi*
Upućivanje bliske osobe/Pokriveni troškovi povratna karta ekonomske klase*
Korišćenje prevodioca u slučaju hitnosti/Pokriveni troškovi do cene osmočasovnog prevođenja*
Hitna dostava lekova /Pokriveni realni troškovi*
Traženje i spašavanje /DA – do 7.000 € 

*Pokriveni realni troškovi – na osnovu Opštih uslova za zdravstveno osiguranje lica za vreme puta i boravka u inostranstvu,
DA – pokriveno maksimalno do navedene osigurane sume u tabeli
/ – nije pokriveno

AKTIVIRANJE POLISE

Šta je potrebno da uradite u slučaju bolesti ili nezgode?

U slučaju da Vam je potrebna asistencija usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja, potrebno je da učinite sledeće: 

Odmah pozovite centar za pomoć na telefon +381 11 222 1 600. Operateri centra za pomoć dostupni su 24 sata dnevno, 365 dana u godini, i to na srpskom jeziku.

Navedite sledeće podatke:

  • Broj polise
  • Ime i prezime, trenutnu adresu i kontakt telefon
  • Prirodu povrede ili bolesti i pomoć koja vam je potrebna
  • Kratko opišite okolnosti

U slučaju da niste u mogućnosti da nazovete centar za pomoć, pre pregleda lekara ili odlaska u bolnicu, lekaru ili paramedicinskom osoblju ćete pokazati polisu osiguranja kako bi oni centru za pomoć prijavili osigurani slučaj.

Troškove bolničkog lečenja osiguravač će direktno platiti.

U slučaju ambulantnog lečenja, osiguranik je dužan da sam snosi troškove do 100 evra, a razliku do punog iznosa Osiguravač će nadoknaditi direktno zdravstvenoj ustanovi.

Nakon povratka u zemlju Osiguravač će Osiguraniku refundirati plaćeni iznos u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije.

Sledite sva uputstva koja dobijete od centra za pomoć, u cilju brže i efikasne intervencije.