BEOGRAD

Ruzveltova 10 (u pasažu)

 +381 (11)4095295‎

 ‎+381 (11)4095296


NOVI SAD

Maksima Gorkog 42

 ‎+381 (21) 3006899

Instagram

Da li želite da primate Manga novosti?

Saznajte prvi o Manga akcijama!

Prijava na mailing listu!

Wanna get our awesome news?

We will send you emails only several times per week. Isn't that cool?

Subscribe!

Actually we will not spam you and keep your personal data secure

Putno osiguranje

 

U želji da bezbrižno započnemo Manga avanturu, predlažemo Vam i podsećamo Vas da, ukoliko do sada niste uradili putno osiguranje, to možete učiniti u našim poslovnicama. Ne zaboravite da su medicinska i putna asistencija veoma skupe u inostranstvu. Kupovinom  polise putnog osiguranja obezbeđujete da navedene troškove, u slučaju neželjenih dešavanja, plati osiguravajuća kuća, umesto Vas.

Putujte sa Manga Tripom bezbrižno, na svim kontinentima. 

 

ZAŠTO VAM PREPORUČUJEMO PUTNO OSIGURANJE?

1) Da biste Vama i Vašim najbližima u neželjenim situacijama omogućili brzu, efikasnu i profesionalnu zaštitu

2) U slučaju bolesti ill nesrećnog slučaja brigu o Vama preuzimaju profesionalci koji sprovode i nadziru Vaše lečenje i organizuju povratak u zemlju prebivališta

3) Troškovi medicinske asistencije u inostranstvu su izuzetno visoki. Kupovinom polise putnog osiguranja obezbeđujete da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja nastale troškove umesto Vas plati osiguravajuća kompanija. 

4) Polisa putnog osiguranja omogućuje Vam da se za vreme svog putovanja u potpunosti opustite jer ste prethodno obezbedili potpunu i pouzdanu zaštitu.

TERITORIJE KOJE POKRIVA PUTNO OSIGURANJE

Sve zemlje sveta na iznos do 12.000€

Sve zemlje sveta osim Egipta i Turske na iznos do 30.000€

Sve zemlje sveta osim Egipta, Turske i zemalja kontinenata Severne i Južne Amerike i Australije na iznos do 40.000€

ŠTA POKRIVA POLISA PUTNOG OSIGURANJA?

Koje usluge i troškove pokriva polisa putnog osiguranja? 

Nivo pokrića Osnovno osiguravajuće pokriće VIP pokriće
A) Osnovno osiguravajuće pokriće
Ambulantni lečnički tretman Pokriveni realni troškovi* Pokriveni realni troškovi*
Lekovi i zavoji prepisani od strane ovlašćenog lekara Pokriveni realni troškovi* Pokriveni realni troškovi*
Medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni deo tretmana za polomljene ekstremitete i povrede, prepisane od strane ovlašćenog lekara Pokriveni realni troškovi* Pokriveni realni troškovi*
Dijagnoza X-zracima (rentgenom) Pokriveni realni troškovi* Pokriveni realni troškovi*
Bolničko lečenje (hospitalizacija) Pokriveni realni troškovi* Pokriveni realni troškovi*
Operacije i troškovi operacije Pokriveni realni troškovi* Pokriveni realni troškovi*
Stomatološki tetman DA –  do 150 € DA –  do 150 €
Evakuacija, transport do najbližeg lekara ili bolnice Pokriveni realni troškovi* Pokriveni realni troškovi*
Evakuacija, transport i smeštaj u specijalizovanu bolnicu Pokriveni realni troškovi* Pokriveni realni troškovi*
Repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili bolnice u zemlji prebivališta DA – do 7.000 € DA – do 7.000 €
Repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta DA – do 5.000 € DA – do 5.000 €
Traženje i spašavanje / DA – do 7.000 €
Lekarski saveti Pokriveni realni troškovi* Pokriveni realni troškovi*
Preporuka lokalnih lekara specijalista Pokriveni realni troškovi* Pokriveni realni troškovi*
Hitna dostava lekova / Pokriveni realni troškovi*
Medicinska pratnja tokom evakuacije ili repatrijacije Pokriveni realni troškovi* Pokriveni realni troškovi*
B) Dodatno osiguravajuće pokriće VIP
Pratnja maloletne dece do 15 godina / Pokriveni troškovi puta punoletnog pratioca*
Slanje i primanje hitnih poruka / Pokriveni realni troškovi*
Repatrijacija drugih osiguranika učesnika u nesreći / Pokriveni realni troškovi*
Upućivanje bliske osobe / Pokriveni troškovi povratna karta ekonomske klase*
Korišćenje prevodioca u slučaju hitnosti / Pokriveni troškovi do cene osmočasovnog prevođenja*
Hitna dostava lekova  / Pokriveni realni troškovi*
Traženje i spašavanje  / DA – do 7.000 € 

*Pokriveni realni troškovi – na osnovu Opštih uslova za zdravstveno osiguranje lica za vreme puta i boravka u inostranstvu,
DA – pokriveno maksimalno do navedene osigurane sume u tabeli
/ – nije pokriveno

AKTIVIRANJE POLISE

Šta je potrebno da uradite u slučaju bolesti ili nezgode?

U slučaju da Vam je potrebna asistencija usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja, potrebno je da učinite sledeće: 

Odmah pozovite centar za pomoć na telefon +381 11 222 1 600. Operateri centra za pomoć dostupni su 24 sata dnevno, 365 dana u godini, i to na srpskom jeziku.

Navedite sledeće podatke:

  • Broj polise
  • Ime i prezime, trenutnu adresu i kontakt telefon
  • Prirodu povrede ili bolesti i pomoć koja vam je potrebna
  • Kratko opišite okolnosti

U slučaju da niste u mogućnosti da nazovete centar za pomoć, pre pregleda lekara ili odlaska u bolnicu, lekaru ili paramedicinskom osoblju ćete pokazati polisu osiguranja kako bi oni centru za pomoć prijavili osigurani slučaj.

Troškove bolničkog lečenja osiguravač će direktno platiti.

U slučaju ambulantnog lečenja, osiguranik je dužan da sam snosi troškove do 100 evra, a razliku do punog iznosa Osiguravač će nadoknaditi direktno zdravstvenoj ustanovi.

Nakon povratka u zemlju Osiguravač će Osiguraniku refundirati plaćeni iznos u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije.

Sledite sva uputstva koja dobijete od centra za pomoć, u cilju brže i efikasne intervencije.