Usluge viziranja

Turistička agencija Manga Trip Travel u saradnji sa svojim partnerima vrši usluge viziranja putnika. 
NAPOMENA: Sve navedene informacije u vezi potrebne dokumentacije za vize odnose se na nosioce crvenih biometrijskih pasoša Republike Srbije.

AZIJA

VIZA ZA TAJLAND
Šta je potrebno za dobijanje tajlandske vize?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Tajland moraju obezbediti pre putovanja. 

Potrebna dokumentacija:

1) Popunjena aplikacija od strane putnika (svojeručan potpis obavezan); Aplikaciju možete popuniti i preuzeti na linku.
2) Jedna fotografija u boji, veličine 4×6, ne starija od 6 meseci
3) Minimum 3 slobodne strane u pasošu (dve strane moraju biti jedna pored druge)
4) Pasoš, koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
5) Fotokopija prve stranice pasoša
6) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Tajland)
7) Taksa za vizu i uslugu viziranja u iznosu od 50 eur za vizu sa jednim ulaskom ili 70 eur za vizu sa dva ulaska na Tajland (plaća se u agenciji).

NAPOMENE za osobe koje putu sa maloletnom decom:

 1. Ako maloletno dete putuje sa jednim od roditelja, potrebno je dostaviti sledeću dodatnu dokumentaciju:
– Saglasnost drugog roditelja, ili potvrdu o starateljstvu (original, ili kopija originala overena kod notara)
– Fotokopiju prve stranice pasoša drugog roditelja
– Kopiju izvoda iz matične knjige rodjenih za dete.

2. Ako maloletno dete putuje sa oba roditelja, ali roditelji imaju različita prezimena, potrebno je dostaviti sledeću dodatnu dokumentaciju:
– Kopiju izvoda iz matične knjige rodjenih za dete.

3. Ako maloletno dete putuje sa odraslom osobom koja mu nije roditelj, potrebno je dostaviti sledeću dodatnu dokumentaciju:
– Original saglasnost od strane oba roditelja, overana kod notara, da dete može putovati sa dotičnom osobom u navedenom periodu
– Fotokopiju pasoša oba roditelja
– Kopiju izvoda iz matične knjige rodjenih za dete.

4. Ako maloletno dete putuje sa jednim od roditelja, a drugi roditelj je preminuo, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija:
– Kopiju izvoda iz matične knjige rodjenih za dete
– Kopiju izvoda iz knjige umrlih.

5. Ako maloletno dete putuje sa roditeljem kome je sudskim putem povereno samostalno vršenje roditeljskog prava, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija:
– Kopija sudske presude
– Kopiju izvoda iz matične knjige rodjenih za dete.

Ukoliko je dvoje ili više maloletne dece, za svako dete je potrebna kompletna dodatna dokumentacija.

NAPOMENA:

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

Prema poslednjim informacijama, za državljane Crne Gore i Bosne i Hercegovine zadužena je ambasada Tajlanda u Budimpešti, za državljane Severne Makedonije zadužena je ambasada u Ankari, dok je za državljane Hrvatske zadužena ambasada Tajlanda u Zagrebu. Putnici koji poseduju pasoše navedenih zemalja dužni su još jedanput ovu informaciju provere sa Ministarstvom spoljnih poslova žemlje čiji pasoš poseduju.[/su_spoiler]

VIZA ZA VIJETNAM
Šta je potrebno za dobijanje vijetnamske vize?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, pozivno pismo za Vijetnam moraju obezbediti pre putovanja, dok se viza plaća na ulasku u zemlju.

Potrebna dokumentacija:

1) Dve fotografije pasoškog formata, ne starije od 6 meseci
2) Minimum 3 slobodne strane u pasošu (dve strane moraju biti jedna pored druge)

3) Pasoš, koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
4) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata)
5) Pozivno pismo (obezbedjuje agencija u saradnji sa ino-partnerima iz Vijetnama)
6) Taksa za pozivno pismo i uslugu viziranja u iznosu od 40eur (plaća se u agenciji) + 25usd za izdavanje vize na ulasku u Vijetnam.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA KAMBODŽU
Šta je potrebno za dobijanje kambodžanske vize?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Kambodžu dobijaju na granici pri ulasku u zemlju.

Potrebna dokumentacija:

1) Dve fotografije pasoškog formata, ne starije od 6 meseci
2) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata)

3) Minimum 3 slobodne strane u pasošu (dve strane moraju biti jedna pored druge)
4) Pasoš, koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
5) Taksa za izdavanje vize u iznosu od  35usd (podložno promeni), koja se plaća  na ulasku u Kambodžu. 

NAPOMENA:

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA LAOS
Šta je potrebno za dobijanje vize za Laos?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Laos dobijaju na granici pri ulasku u zemlju.

Potrebna dokumentacija:

1) Jedna fotografija pasoškog formata, ne starija od 6 meseci
2) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata)
3) Minimum 3 slobodne strane u pasošu (dve strane moraju biti jedna pored druge)

4) Pasoš, koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
5) Taksa za izdavanje vize u iznosu od  42usd (podložno promeni), koja se plaća  na ulasku u Laos.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA BURMU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Burmu?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Burmu moraju obezbediti pre putovanja. 

Potrebna dokumentacija:

1) Jedna fotografija u boji u elektronskoj formi, veličine 4 x 3cm, sa belom pozadinom
2) Slika/sken prve stranice pasoša sa jasnom vidljivim svim podacima putnika
3) Pasoš, koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
4) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata)
5) Taksa za vizu i uslugu viziranja u iznosu 60 eur (podložno promeni) za vizu sa jednim ulaskom (plaća se u agenciji).

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA NEPAL
Šta je potrebno za dobijanje vize za Nepal?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Nepal dobijaju na granici pri ulasku u zemlju.

Potrebna dokumentacija:

1) Četiri fotografije pasoškog formata, ne starije od 6 meseci
2) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata)
3) Minimum 3 slobodne strane u pasošu (dve strane moraju biti jedna pored druge)

4) Pasoš, koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
5) Taksa za izdavanje vize u iznosu od  35usd (podložno promeni), koja se plaća  na ulasku u Nepal.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA MALEZIJU
Šta je potrebno za dobijanje malezijske vize?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Maleziju moraju obezbediti pre putovanja.

Potrebna dokumentacija:

1) Popunjen formular, latinicom na engleskom jeziku (dvostrano štampana) koji ćemo vam poslati na e-mail ili ga možete preuzeti u agenciji (formular je potrebno dostaviti lično ili putem pošte / post express)
2) Jedna fotografija pasoškog formata (3,5 x 5cm), ne starija od 6 meseci
3) Minimum 3 slobodne strane u pasošu (dve strane moraju biti jedna pored druge)
4) Pasoš, koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
4) Fotokopija prve stranice pasoša
5) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Maleziju)
6) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja u Maleziji
7) Taksa za vizu i uslugu viziranja u iznosu 10 eur (podložno promeni) za vizu sa jednim ulaskom (plaća se u agenciji).

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA SINGAPUR
Šta je potrebno za dobijanje vize za Singapur?
Viza za Singapur nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 30 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Singapur:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA HONG KONG
Šta je potrebno za dobijanje vize za Hong Kong?
Viza za Hong Kong nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 14 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Hong Kong:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA FILIPINE
Šta je potrebno za dobijanje filipinske vize?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Filipine moraju obezbediti pre putovanja.

Potrebna dokumentacija:

1) Formular (svojeručno popunjen i potpisan punim imenom i prezimenom od strane putnika) koji ćemo vam poslati na e-mail ili ga možete preuzeti u agenciji (potrebno je da ga dostavite lično ili putem pošte / post express)
2) Dve fotografije pasoškog formata, ne starije od 6 meseci
3) Minimum 3 slobodne strane u pasošu (dve strane moraju biti jedna pored druge)
4) Pasoš, koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
5) Fotokopija prve stranice pasoša
6) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Filipine)
7) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja na Filipinima
8) Potvrda o finansijskoj sposobnosti (bankovna potvrda sa minimum 1000 dolara na računu / potvrda o zaposlenju / ugovor o radu)
9) Taksa za vizu i uslugu viziranja u iznosu 60 eur (podložno promeni) za vizu sa jednim ulaskom (plaća se u agenciji).

Potrebna dokumentacija ukoliko putnik putuje sa maloletnim detetom:

1) Formular (potpisan od strane roditelja ili staratelja punim imenom i prezimenom) koji ćemo vam poslati na e-mail ili ga možete preuzeti u agenciji (potrebno je da ga dostavite lično ili putem pošte / post express)
2) Dve fotografije pasoškog formata, ne starije od 6 meseci
3) Minimum 3 slobodne strane u pasošu (dve strane moraju biti jedna pored druge)

4) Pasoš, koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
5) Fotokopija prve stranice pasoša
6) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Filipine)
7) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja na Filipinima
8) Kopija izvoda iz matične knjige rodjenih
9) Saglanost jednog ili oba roditelja, u zavisnosti da li je osoba koja putuje sa detetom njegov roditelj 
10) Taksa za vizu i uslugu viziranja u iznosu 60 eur (podložno promeni) za vizu sa jednim ulaskom (plaća se u agenciji).

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA INDONEZIJU
Šta je potrebno za dobijanje indonežanske vize?
Viza za Indoneziju nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 30 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Indoneziju:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA:

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA ŠRI LANKU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Šri Lanku?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Šri Lanku moraju obezbediti pre putovanja.

Potrebna dokumentacija:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja

3) Taksa za vizu u iznosu od 45€ (podložno promeni, plaća se u agenciji).

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA MALDIVE
Šta je potrebno za dobijanje vize za Maldive?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, besplatnu vizu za Maldive za boravak do 30 dana mogu preuzeti po sletanju na aerodrom u Maleu. 

Potrebna dokumentacija za putovanje na Maldive:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA:

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA KINU
Šta je potrebno za dobijanje kineske vize?
Viza za Kinu nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 30 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Kinu:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA:

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA JAPAN
Šta je potrebno za dobijanje japanske vize?
Viza za Japan nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 30 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Japan:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA JUŽNU KOREJU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Južnu Koreju?
Viza za Južnu Koreju nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Južnu Koreju:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA IZRAEL
Šta je potrebno za dobijanje vize za Izrael?
Viza za Izrael nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Izrael:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA JORDAN
Šta je potrebno za dobijanje jordanske vize?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Jordan za boravak do 30 dana mogu preuzeti na graničnom prelazu, prilikom ulasku u Jordan, po ceni od 40 JOD (oko 50 eur). 

Dokumenta potrebna za putovanje u Jordan:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
3) Izlazna taksa u iznosu od 10 JOD (oko 12 eur), koja se plaća prilikom izlaska iz zemlje.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA UAE
Šta je potrebno za dobijanje vize za UAE?
Viza za UAE nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Potrebna dokumentacija:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
3) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za UAE)
4) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja u UAE.

 

NAPOMENE:

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA LIBAN
Šta je potrebno za dobijanje libanske vize?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, besplatnu turističku vizu za Liban za boravak do 30 dana mogu preuzeti po sletanju na aerodrom u Bejrutu

Dokumenta potrebna za putovanje u Liban:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
3) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Liban)
4) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja u Libanu.

NAPOMENE:

1) Putnici koji imaju vizu ili pečat Izraela u svom pasošu, imigracioni organi Libana neće dozvoliti ulaz u zemlju.
2) Za vizu se može aplicirati i u Ambasadi Libana u Beogradu. Obavezno je  zakazivanje termina unapred. Za više detalja o potrebnim dokumentima i postupku predaje zahteva za vizu obaveštenje se može naći na sajtu Ambasade Libana  u Beogradu – link.
3) Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA MONGOLIJU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Mongoliju?
Viza za Mongoliju nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 30 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Mongoliju:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA IRAN
Šta je potrebno za dobijanje vize za Iran?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Iran za turistički boravak do 30 dana moraju obezbediti pre putovanja. Za vizu se aplicira online putem sajta evisa.mfa.gov.ir. Prilikom apliciranja, potrebno je odabrati mesto gde će putnik preuzeti vizu (ambasada u Beogradu ili aerodrom u Iranu).

Potrebna dokumentacija za preuzimanje vize za Iran po sletanju na aerodrom:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
3) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja u Iranu
4) Štampana potvrda o odobrenju vize, koju je putnik prethodno dobio putem mejla od strane imigracionih vlasti Irana
5) Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje za vreme boravka u Iranu.
6) Taksa za vizu u iznosu od 100 eur.

Potrebna dokumentacija za preuzimanje vize za Iran u ambasadi Irana u Beogradu:

1) Dve fotografije formata 3 x 4 cm na beloj podlozi, ne starije od 6 meseci, bez naočara, kape ili šešira. Za dame su potrebne fotografije sa maramom
2) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
3) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
4) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Iran)
5) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja u Iranu
6) Štampana potvrda o odobrenju vize, koju je putnik prethodno dobio putem mejla od strane imigracionih vlasti Irana
7) Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje za vreme boravka u Iranu.
8) Dokaz o uplati takse za vizu u iznosu od 65 eur. Uputstvo za uplatu možete preuzeti ovde ovde

NAPOMENE:

1)  Putnicima koji imaju vizu ili pečat Izraela u svom pasošu, imigracioni organi Irana neće dozvoliti ulaz u zemlju.
2)  Ukoliko putnik odluči da vizu preuzme u ambasadi u Beogradu, potrebno je lično prisustvo.
3) Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA INDIJU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Indiju?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Indiju za turistički boravak do 60 dana moraju obezbediti pre putovanja. Za vizu se može aplicirati online, ili odlaskom u ambasadu Republike Indije u Beogradu.

Potrebna dokumentacija za vizu ukoliko se za vizu aplicira online:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
3) Jednu fotografiju na svetloj pozadini u digitalnom formatu (JPEG) veličine  izmedju 10kb i 300kb, ne starija od 6 meseci
4) Sken prve stranice pasoša
5) Taksa za vizu i uslugu viziranja u iznosu 90 eur (podložno promeni, plaća se u agenciji)

Potrebna dokumentacija za vizu ukoliko se za vizu aplicira u ambasadi Republike Indije u Beogradu:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu.
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
3) Dve fotografije iz foto radnje sa svetlom pozadinom veličine 5x5cm (obavezan format), ne starijom od 6 meseci

4) Rezervaciju aviokarte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Indiju)
5) Rezervaciju smeštaja tokom boravka u Indiji
6) Jedan primerak popunjenog i odštampanog zahteva za vizu (popunjava se online). Više informacija možete pronaći na ovom linku.
7) Taksa za vizu u iznosu od 10.950 dinara

NAPOMENE:

1) Ulaz sa elektronskom vizom se vrši isključivo preko medjunarodnih aerodroma Ahmedabad, Amritsar, Bengaluru, Chennai, Cochin, Delhi, Gaya, Goa, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Tiruchirapalli, Trivandrum & Varanasi gde se obavlja uzimanje biometrijskih podataka. Izlaz je moguć na bilo kom graničnom prelazu.
2) Ukoliko za vizu aplicirate u ambasadi, potrebno je lično prisustvo i zakazivanje termina unapred. Pasoš podnosioca zahteva ostaje u ambasadi sve vreme dok se ne završi proces izdavanja vize, što moze potrajati do 5 radnih dana.
3) Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA GRUZIJU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Gruziju?
Viza za Gruziju nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 360 dana u periodu od godinu dana od dana prvog ulaska.

Dokumenta potrebna za putovanje u Gruziju:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA JERMENIJU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Jermeniju?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, turističku vizu za Jermeniju za maksimalan boravak do 120 dana mogu preuzeti po sletanju na aerodrom u Jerevenu, ili za istu mogu aplicirati i online putem ovog linka.

Potrebna dokumentacija za putovanje u Jermeniju:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
3) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja u Jermeniji
4) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Jermeniju)
5) Taksa za vizu u iznosu od 6 eur, za turistički boravak do 21 dan, koja se plaća po sletanju na aerodrom. Za turistički boravak do 120 dana, taksa za vizu iznosi 26 eur. 

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA KATAR
Šta je potrebno za dobijanje vize za Katar?
Viza za Katar nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana u periodu od godinu dana od dana prvog ulaska.

Dokumenta potrebna za putovanje u Katar:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.
3) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja u Kataru
4) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Katar)

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA AZERBEJDŽAN
Šta je potrebno za dobijanje vize za Azerbejdžan?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Azerbejdžan za turistički boravak do 30 dana moraju obezbediti pre putovanja. 

Potrebna dokumentacija za putovanje u Azerbejdžan:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
3) Jednu fotografiju na svetloj pozadini u digitalnom formatu (JPEG) veličine  izmedju 10kb i 300kb, ne starija od 6 meseci
4) Sken prve stranice pasoša
5) Taksa za vizu i uslugu viziranja u iznosu od 25 eur (podložno promeni, plaća se u agenciji)

NAPOMENE: 

1) Putnicima koji su pre posete Azerbejdžana boravili u regiji Nagorno-Karabakh imigracioni organi Azerbejdžana neće dozvoliti ulaz u zemlju.
2) Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA TURSKU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Tursku?
Viza za Tursku nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Tursku:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

SEVERNA, SREDNJA AMERIKA i KARIBI

VIZA ZA SAD
Šta je potrebno za dobijanje SAD vize?
Potrebno je zakazati intervju online. Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji možete saznati klikom na link. Pasoš mora biti važeći najmanje 6 meseci po povratku sa puta (minimum 3 slobodne strane). 

NAPOMENA: Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze

VIZA ZA MEKSIKO
Šta je potrebno za dobijanje meksičke vize?

Procedura i dokumentacija potrebna za putovanje u Meksiko:

1. Zakazati termin u Ambasadi putem mejla na embserbia@sre.gob.mx ili pozivom na telefon: (+381) -11-367-4170.
2. Lično prisustvo, jer je neophodno uzimanje biometrijskih podataka (fotografija i otisci prstiju). Ne prima se dokumentacija poslata običnom ili brzom poštom, ili preko treće osobe.
3. Predati popunjen formular za vizu koji možete preuzeti ovde.
4. Pasoš ili druga putna isprava, važeći i validni po međunarodnim zakonima, original i kopija;
5. Jedna fotografija sa otkrivenim licem, bez naočara, u boji, veličine kao za pasoš, čije dimenzije ne treba da budu manje od 32 mm x 26 mm i ne veće od 39 mm x 31 mm, sa belom pozadinom i anfas;
6. Original i kopija dokumenta koji dokazuje legalni boravak, ukoliko podnosilac zahteva nije državljanin zemlje u kojoj predaje zahtev za vizu, i
7. Dokaz ekonomske solvencije i zaposlenja sa jednom od navedenih opcija:
a) Original i kopija dokumenata kojim se dokazuje radni odnos ili penzija sa mesečnim primanjima koja nisu opterećena kreditom i drugim finansijskim obavezama koji su u protivvrednosti jednaki sumi od $650.86 američkih dolara u periodu od poslednja tri meseca i dokaz o radnom odnosu od najmanje godinu dana, ili
b) Original i kopija dokaza o ulaganjima ili bankovni računi sa saldom čiji je mesečni prosek u protivvredenosti jednak sumi od $1,952.58 američkih dolara za period od najmanje tri poslednja meseca, ili
c) Original i kopija notarskog dokumenta od najmanje dve godine starosti o posedovanju nekretnine registrovane na ime podnosioca zahteva za vizu i dokaz o radnom odnosu od najmanje dve godine, ili
d) Original i kopija notarskog dokumenta od najmanje dve godine starosti o posedovanju nekretnine registrovane na ime podnosioca zahteva i dokument kojim dokazuje vlasništvo ili suvlasništvo firme od najmanje dve godine starosti izdatim od nadležnih institucija.
e) U slučaju studenata viših škola i fakulteta, treba da dostave dokaz o studiranju i dokaz o zaposlenju, penziji ili stipendiji sa mesečnim ličnim primanjima u protivvrednosti jednaki sumi od $313.69 američkih dolara za period od poslednja tri meseca.
8. Doći na konzularni intervju.
9. Platiti odgovarajuću taksu za vizu ($40.00 američkih dolara). Državljani Srbije su oslobođeni plaćanja.

Iako je maksimalan zakonski rok za regulisanje zahteva za vizu 10 dana, obično se izdaje istoga dana ako se ispune gore navedeni uslovi i ukoliko nije potrebno izvršiti dodatnu proveru i ne postoje prepreke, kao što je problem sa internetom.

Izuzeci: Nije potrebna meksička viza:

a) Strancima koji poseduju državljanstvo zemlje s kojima Meksiko ima potpisan sporazum o ukidanju viza.
b) Strancima sa dozvolom za stalni boravak u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu, Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske, u bilo kojoj zemlji članici zone Šengen, kao i u državama članicama Pacifičkog Saveza (Čile, Kolumbija i Peru).
c) Strancima koji poseduju važeću vizu za Kanadu, Sjedinjene Američke Države, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske ili za bilo koju od zemalja koje čine zonu Šengen.
d) Nosiocima kartice APEC Poslovnog putnika (ABTC) odobrene od strane Meksika.
e) Članovima posade aviona sa kojima su doputovali.
f) Nosiocima pomorske knjižice, ukoliko su članovi posade broda koji ulazi u meksičku luku na međunarodnom putovanju. Ako član posade stigne avionom da se pridruži posadi broda u nacionalnoj luci, on mora podneti, pored pomorske knižice, dokument kojim dokazuje da je član posade, podatke o brodu i ime meksičke luke u kojoj je brod
ukotvljen.

U skladu s Rezolucijom 1244 (1999) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Meksiko ne priznaje kosovske pasoše, pa nije moguće izdati meksičku vizu onima koji poseduju pomenuti pasoš niti im omogućiti migracijske povlastice u slučaju da nosilac kosovskog pasoša poseduje vizu ili prebivalište u zemljama spomenutim u tačkama b) i c), ili u slučajevima iz tačaka e) i f).

Maloletna lica:
a) U slučaju dece, adolescenata ili osoba koja podležu pod pravnu zaštitu u skladu sa građanskim pravom, formular za podnošenje zahteva za vizu pred konzularnim predstavništvom mora biti potpisan od strane oba roditelja ili staratelja u prisustvu konzularnog funkcionera ili službenika.
b) Ukoliko jedan od roditelja ne bude lično prisutan pri predaji zahteva za vizu na ime maloletnog deteta, mora da se dostavi notarska saglasnost odsutnog roditelja u kojem se navodi njegova/njena saglasnost za izdavanje meksičke vize na ime maloletnog deteta.
c) U slučaju deteta ili adolescenta čije starateljstvo pripada samo jednom od roditelja putem sudske presude, mora da se dostavi overena kopija te sudske presude.
d) Каda sami podnose zahtev za izdavanje vize, ili su u pratnji treće osobe, moraju da dostave notarsku saglasnost oba roditelja ili staratelja, kako bi mogla da se izda meksička viza.
e) U slučaju dokumenta izdatog u inostranstvu (van Meksika), mora da bude overen ili sa apostilom, u zavisnosti od slučaja, uz odgovarajući prevod ukoliko dokument nije pisan na španskom jeziku.

NAPOMENE:

1) Sve informacije su informativnog karaktera pa vas molimo da pre prikupljanja dokumentacije proverite sa ambasadom da li je došlo do promene potrebne dokumentacije za vizu.
2) Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze

VIZA ZA KUBU
Šta je potrebno za dobijanje kubanske vize?
Viza za Kubu nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana. 

Dokumenta potrebna za putovanje na Kubu:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze

VIZA ZA KOSTARIKU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Kostariku?
Viza za Kostariku nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana. 

Dokumenta potrebna za putovanje u Kostariku:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.
3) Rezervacija povratne avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Kostariku)

NAPOMENE:

1) Prilikom napuštanja Kostarike svi putnici su dužni da plate izlaznu taksu u iznosu od 26 usd.
2) Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze

VIZA ZA PANAMU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Panamu?
Viza za Panamu nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana. 

Dokumenta potrebna za putovanje u Panamu:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.
3) Rezervacija povratne avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Kostariku)
4) Dokaz o posedovanju 500 usd u gotovini pri ulasku u zemlju.

NAPOMENE:

1) Prilikom napuštanja Paname svi putnici su dužni da plate izlaznu taksu u iznosu od 40 usd.
2) Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze

VIZA ZA DOMINIKANSKU REPUBLIKU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Dominikansku republiku?
Viza za Dominikansku republiku nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana. 

Dokumenta potrebna za putovanje u Dominikansku republiku:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.
3) Rezervacija povratne avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Kostariku)
4) Tourist card koji se preuzima po sletanju na aerodrom po ceni od 10 usd.

NAPOMENE:

1) Prilikom napuštanja Dominikanske republike svi putnici su dužni da plate izlaznu taksu u iznosu od 20 usd.
2) Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze

 

AFRIKA

VIZA ZA MAROKO
Šta je potrebno za dobijanje marokanske vize?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Maroko moraju obezbediti pre putovanja.

Potrebna dokumentacija:

1) Formular (svojeručno popunjen i potpisan od strane putnika) koji ćemo vam poslati na e-mail ili ga možete preuzeti u agenciji (potrebno je da ga dostavite lično ili putem pošte / post express)
2) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
3) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
4) Kopija prve stranice pasoša

5) Jedna fotografija pasoškog formata, ne starija od 6 meseci
6) Potvrda o zaposlenju sa navedenim primanjima za prethodna 3 meseca / potvrda iz banke koja pokazuje da osoba poseduje odredjeni novčani iznos na računu  / potvrda o izdržavanju overena u opštini – za nezaposlene i studente/ poslednja 3 penziona čeka – za penzionere 
7) Rezervaciju aviokarte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Maroko)
8) Rezervaciju smeštaja tokom boravka u Maroku
9) Taksa za vizu i uslugu viziranja u iznosu od 25 eur (podložno promeni) za vizu koja važi za boravak od 3 do 90 dana(plaća se u agenciji).

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA TANZANIJU i ZANZIBAR
Šta je potrebno za dobijanje vize za Tanzaniju?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, turističku vizu za Tanzaniju za boravak do 90 dana mogu preuzeti po sletanju na aerodrom.

Dokumenta potrebna za putovanje u Tanzaniju:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
3) Taksa za vizu u iznosu od 50 usd (plaća se po sletanju na aerodrom).

NAPOMENA:

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA SEJŠELE
Šta je potrebno za dobijanje vize za Sejšele?
Viza za Sejšele nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje na Sejšele:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA MAURICIJUS
Šta je potrebno za dobijanje vize za Mauricijus?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, besplatnu turističku vizu za Mauricijus za boravak do 30 dana mogu preuzeti po sletanju na aerodrom.

Dokumenta potrebna za putovanje na Mauricijus:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
3) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Mauricijus)
4) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja na Mauricijusu
5) Dokaz da putnik poseduje dovoljno sredstva za boravak na Mauricijusu (smatra se da je 100 usd dovoljno na dnevnom nivou)

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA ZAMBIJU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Zambiju?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša,turističku vizu za Zambiju za boravak do 90 dana mogu preuzeti po sletanju na aerodrom.

Dokumenta potrebna za putovanje u Zambiju:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
3) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Zambiju)
4) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja u Zambiji
5) Taksa za vizu u iznosu od 50 usd (plaća se po sletanju na aerodrom).

NAPOMENA:

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA ZIMBABVE
Šta je potrebno za dobijanje vize za Zimbabve?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša,turističku vizu za Zimbabve za boravak do 90 dana mogu preuzeti po sletanju na aerodrom.

Dokumenta potrebna za putovanje u Zimbabve:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
3) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Zimbabve)
4) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja u Zimbabveu
5) Taksa za vizu u iznosu od 30 usd (plaća se po sletanju na aerodrom).

NAPOMENA:
 Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.
 

VIZA ZA JUŽNOAFRIČKU REPUBLIKU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Južnoafričku republiku?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Jar za turistički boravak do 90 dana moraju obezbediti pre putovanja. 

Potrebna dokumentacija:

1) Formular (svojeručno popunjen i potpisan od strane putnika) koji ćemo vam poslati na e-mail ili ga možete preuzeti u agenciji (potrebno je da ga dostavite lično ili putem pošte / post express)
2) Minimum 3 slobodne strane u pasošu (dve strane moraju biti jedna pored druge)
3) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
4) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Južnoafričku republiku)
5) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja u JAR
6) Dve fotografije pasoškog formata, ne starije od 6 meseci
7) Potvrda o zaposlenju, na engleskom jeziku / izvod ili potvrda iz banke na engleskom jeziku za prethodna tri meseca overena pečatom banke (dinarski ili devizni) koji dokazuje da putnik ima dovoljno novčanih sredstava za boravak u JAR (smatra se da je 500 eur dovoljno za boravak od nedelju dana).
8) Taksa za vizu i uslugu viziranja u iznosu od 105 eur (podložno promeni, plaća se u agenciji).

NAPOMENE: 
 
1) Za viziranje je potrebno minimum 14 dana od momenta kada se dokumentacija odnese u ambasadu JAR. Lično prisustvo u ambasadi nije potrebno. 
2) Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA ETIOPIJU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Etiopiju?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Etiopiju za turistički boravak do 90 dana moraju obezbediti pre putovanja. 

Potrebna dokumentacija za putovanje u Etiopiju:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
3) Jednu fotografiju na svetloj pozadini u digitalnom formatu (JPEG) veličine  izmedju 10kb i 300kb, ne starija od 6 meseci
4) Sken prve stranice pasoša
5) Taksa za vizu i uslugu viziranja u iznosu od 60 eur (podložno promeni, plaća se u agenciji)

NAPOMENE:

1) Putnicima koji žele da posete Etiopiju prema savetima Svetske zdravstvene organizacije preporučuje se vakcinacija protiv žute groznice.
2) Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA KENIJU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Keniju?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, vizu za Keniju za turistički boravak do 90 dana moraju obezbediti pre putovanja. 

Potrebna dokumentacija za putovanje u Keniju:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
3) Jednu fotografiju na svetloj pozadini u digitalnom formatu (JPEG) veličine 5,5 x 5,5 izmedju 10kb i 300kb, ne starija od 6 meseci (fotografija ne sme biti skenirana)
4) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja u Keniji
5) Sken prve stranice pasoša
6) Taksa za vizu i uslugu viziranja u iznosu od 60 eur (podložno promeni, plaća se u agenciji)

NAPOMENE:

1) Putnicima koji žele da posete Keniju prema savetima Svetske zdravstvene organizacije preporučuje se vakcinacija protiv žute groznice. 
2) Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA NAMIBIJU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Namibiju?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša vizu za Namibiju za turistički boravak do 90 dana moraju obezbediti pre putovanja. 

Potrebna dokumentacija:

1) Formular (svojeručno popunjen na engleskom jeziku i potpisan od strane putnika) koji ćemo vam poslati na e-mail ili ga možete preuzeti u agenciji (potrebno je da ga dostavite lično ili putem pošte / post express)
2) Minimum 3 slobodne strane u pasošu (dve strane moraju biti jedna pored druge)
3) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
4) Rezervacija avio karte (Manga Trip Travel vrši uslugu rezervacije i prodaje avio karata za Namibiju)
5) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja u Namibiji
6) Dve fotografije pasoškog formata, ne starije od 6 meseci
7) Taksa za vizu i uslugu viziranja u iznosu od 100 eur (podložno promeni, plaća se u agenciji).

NAPOMENE: 
 
1) Za viziranje je potrebno minimum 10 radnih dana od momenta kada se dokumentacija odnese u ambasadu Namibije. Lično prisustvo u ambasadi nije potrebno. 
2) Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

JUŽNA AMERIKA

VIZA ZA ARGENTINU
Šta je potrebno za dobijanje argentinske vize?
Viza za Argentinu nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Argentinu:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA BOLIVIJU
Šta je potrebno za dobijanje bolivijske vize?
Državljani Republike Srbije, vlasnici crvenih biometrijskih pasoša, besplatnu turističku vizu za Boliviju za boravak do 30 dana moraju preuzeti u nadležnom konzulatu Bolivije, pre ulaska u zemlju. Prethodno je potrebno popuniti online aplikaciju za vizu putem ovog linka.  Viza se može preuzeti i na samom graničnom prelazu po ceni od 100 usd.

Potrebna dokumentacija za vizu ukoliko se za vizu aplicira online:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu 
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
3) Jednu fotografiju u elektronskom obliku (obavezno bela pozadina, format kao za pasoš). Fotografija ne sme biti veća od 150kB u JPEG formatu.
4) Skeniranu prvu stranicu pasoša u elektronskoj formi (PDF ili JPEG format, dokument ne sme biti veći do 500kb)
5) Izvod iz banke na engleskom jeziku u elektronskoj formi, koja potvrdjuje da putnik na svom računu poseduje sumu od minimum 1000 eur. (PDF format, dokument ne sme biti veći od 500kb)
6) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja u Boliviji, u elektronskoj formi (PDF format, dokument ne sme biti veći od 500kb)
7) Itinerer (plan i program puta) na engleskom jeziku, tokom boravka u Boliviji, u elektronskoj formi (PDF format, dokument ne sme biti veći od 500kb)

NAPOMENA:

Nakon što se popuni online aplikacija i sva gorenavedena dokumentacija unese online u sistem, potrebno je preuzeti formular u PDF formatu, odštampati i potpisati. Prilikom preuzimanja vize u konzulatu Bolivije, sa sobom je potrebno poneti odštampanu svu dokumentaciju koju ste prethodno online uneli u sistem. Izvod iz banke mora biti original.

Potrebna dokumentacija za vizu ukoliko se za vizu aplicira na graničnom prelazu:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja
3) Dve fotografije pasoškog formata sa obavezno belom pozadinom, ne starije od 6 meseci
4) Kopija prve stranicu pasoša u boji
5) Izvod iz banke na engleskom jeziku, koja potvrdjuje da putnik na svom računu poseduje sumu od minimum 1000 eur. 
6) Potvrda rezervacije hotelskog smeštaja u Boliviji
7) Itinerer (plan i program puta) na engleskom jeziku, tokom boravka u Boliviji
8) Taksu za vizu u iznosu od 100 usd (plaća se na granici)


NAPOMENA:

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA BRAZIL
Šta je potrebno za dobijanje brazilske vize?
Viza za Brazil nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Brazil:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: 

1) Putnicima koji žele da posete Brazil prema savetima Svetske zdravstvene organizacije preporučuje se vakcinacija protiv žute groznice.
2)Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA PERU
Šta je potrebno za dobijanje peruanske vize?
Viza za Peru nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Peru:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA KOLUMBIJU
Šta je potrebno za dobijanje kolumbijske vize?
Viza za Kolumbiju nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Kolumbiju:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA EKVADOR
Šta je potrebno za dobijanje vize za Ekvador?
Viza za Ekvador nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Ekvador:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA URUGVAJ
Šta je potrebno za dobijanje urugvajske vize?
Viza za Urugvaj nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Urugvaj:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

VIZA ZA ČILE
Šta je potrebno za dobijanje čileanske vize?
Viza za Čile nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 90 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Čile:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

EVROPA

VIZA ZA RUSIJU
Šta je potrebno za dobijanje vize za Rusiju?
Viza za Rusiju nije potrebna za vlasnike crvenih biometrijskih pasoša za turistički boravak do 30 dana.

Dokumenta potrebna za putovanje u Rusiju:

1) Minimum 2 slobodne strane u pasošu
2) Pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon povratku sa putovanja.

NAPOMENA: 

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.