KORIŠĆENJE WEB STRANICE

Upotrebom ovih web stranica, odnosno bilo koje usluge iz „Mangatrip.rs“ ponude, prihvatate ovde navedena pravila i uslove korišćenja. Stoga Vas molimo, da uslove korišćenja pročitate i poštujete, jer ćete u protivnom, zbog nepoštivanja istih, snositi posledice propisane zakonom. Ukoliko se ne slažete s pravilima i uslovima korišćenja ovih web stranica, molimo Vas da ih ne koristite.

SADRŽAJ WEB-a

Sadržaji i servisi na Mangatrip.rs Internet stranicama su na raspolaganju korisnicima, posetiocima i poslovnim partnerima, a prema uslovima određenim ovim pravilnikom. Sadržaj i servisi na ovim stranicama su prvenstveno namenjeni svim zainteresovanim za usluge koje se nude na našim web stranicama.

Materijali objavljeni na Mangatrip.rs Internet stranicama su komercijalnog i informativnog karaktera, a korisnici ih mogu koristiti isključivo u lične svrhe. Svrha Mangatrip.rs Internet stranica jeste da zainteresovane korisnike kvalitetno informiše o turističkoj ponudi i svetskim turističkim destinacijama. Sadržajem našeg web site-a želimo da osiguramo potpunu dostupnost različitim informacijama, koje će imati presudan uticaj za korisnika prilikom odabira usluge iz naše ponude.

TAČNOST I ISTINITOST INFORMACIJA

Mangatrip.rs se obvezuje da preduzima sve razumne mere u pouzdanom pružanju tačnih i kvalitetnih informacija, mada ovim putem upoznajemo korisnika s činjenicom, da se greške, propusti i kašnjenja u ažuriranju podataka, mogu pojaviti i u takvim slučajevima „Mangatrip.rs“ ne snosi nikakvu odgovornost.

UPOTREBA DOSTUPNIH PODATAKA

Ovaj web site je namenjen isključivo Vašoj ličnoj i nekomercijalnoj upotrebi. Nisu dozvoljene nikakve promene, umnožavanje, distribuiranje, direktno prenošenje, prikazivanje, predstavljanje, reprodukcija, publiciranje, ovlašćivanje, prodaja informacija, softvera, proizvoda ili usluga u vlasništvu ovog web site-a. Izuzetak čini komercijalno korištenje web stranica od strane Mangatrip.rs poslovnih partnera dogovoreno ugovorom o suradnji.

AUTORSKA PRAVA

MangaTrip je vlasnik idejnog projekta ovih web stranica. Sve softverske aplikacije na mangatrip.rs stranicama su u vlasništvu Mangatrip-a i njegovih partnera. Autor svih informacija na ovom web site-u je Mangatrip u saradnji sa svojim partnerima. Oni sadržaji koji nisu vlasništvo Mangatrip-a će biti posebno istaknuti i označeni.

Autorsko pravo na sadržaj koji se nalazi na Internet stranicama mangatrip.rs web site-a pripadaju Mangatrip-u.  Korisnik i posetilac Mangatrip.rs ne sme koristiti informacije u komercijalne svrhe bez znanja i pismene dozvole Mangatrip-a. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Ovaj sajt sadrži simbole, robne marke, žigove, logotipove, fotografije, materijale i informacije, uključujući tekst, grafičke elemente i video snimke koji su registrovani i zaštićeni od strane MangaTrip-a ili trećih lica/kompanija i strogo je zabranjeno njihovo korišćenje bez pismene saglasnosti punopravnih vlasnika.

Ako primetite neke povrede autorskih prava molimo Vas da nas obavestite o tome na e-mail:office@mangatrip.rs, kako bi iste bile povučene sa naših stranica, ukoliko ne bi postigli drugačiji dogovor sa autorom ili vlasnikom.

Sva prava su zadržana.

ZABRANJENA ILI NEDOPUŠTENA UPOTREBA

Korištenjem ovog web site-a se obavezujete da podatke i informacije, kao i bilo koje druge materijale u vlasništvu Mangatrip.rs-a ili njegovih partnera nećete koristiti u zakonom zabranjene ili ovim uslovima nedopuštene radnje ili svrhe.

LINKOVI KA DRUGIM SAJTOVIMA 

Mangatrip.rs web stranice sadrže i linkove ka web stranicama koje su pod nadzorom i u vlasništvu drugih fizičkih ili pravnih lica. Ti linkovi su dostupni samo kao preporuka, odnosno potencijalni izvor dodatnih i opširnijih informacija. Budući da Mangatrip.rs nema nikakav uticaj na uredjivačku politiku drugih web stranica, ne možemo biti odgovorni za njihov sadržaj, istinitost i tačnost informacija koje se na njima nalaze.

PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Mangatrip.rs zadržava pravo promene ovih uslova korištenja web stranica u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promene stupaju na snagu trenutkom objave. Korisnici Mangatrip.rs web stranica su dužni da im se prilagode. S vremena na vreme posetite ovu web stranicu i informišite se o eventualnim promenama.

PRAVILA KORIŠĆENJA

Zakoni Republike Srbije su okviri, i jedino merodavni, na osnovu kojih se tumače i primenjuju pravila vezana za uslove korišćenja materijala objavljenih na web stranicama Mangatrip.rs. Za sva pitanja u slučaju spora, a u vezi korišćenja sadržaja sa mangatrip.rs web site-a nadležan je sud u Beogradu.