ŠTA SE DEŠAVA UKOLIKO ŽELIM DA ODUSTANEM OD PUTOVANJA ?

OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:

Pre početka putovanja:

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način, kako je zaključen Ugovor.

Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno, i to:

  • Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje 90 do 45 dana, Organizator ima pravo naknade za učinjene administrativne troškove u visini od 3000 rsd, što predstavlja deo cene putovanja izražene u dinarima.
  • TA ORGANIZATOR ZADRŽAVA:  10 % OD UKUPNE CENE ARANŽMANA, ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
  • TA ORGANIZATOR ZADRŽAVA:  20 % OD UKUPNE CENE ARANŽMANA, ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
  • TA ORGANIZATOR ZADRŽAVA:  40 % OD UKUPNE CENE ARANŽMANA, ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
  • TA ORGANIZATOR ZADRŽAVA:  80 % OD UKUPNE CENE ARANŽMANA, ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
  • TA ORGANIZATOR ZADRŽAVA:  90 % OD UKUPNE CENE ARANŽMANA, ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
  • TA ORGANIZATOR ZADRŽAVA: 100 % OD UKUPNE CENE ARANŽMANA, ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.