BEOGRAD

Ruzveltova 10 (u pasažu)

 +381 (11)4095295‎

 ‎+381 (11)4095296


NOVI SAD

Maksima Gorkog 42

 ‎+381 (21) 3006899

Instagram

Da li želite da primate Manga novosti?

Saznajte prvi o Manga akcijama!

Prijava na mailing listu!

Wanna get our awesome news?

We will send you emails only several times per week. Isn't that cool?

Subscribe!

Actually we will not spam you and keep your personal data secure

ŠTA SE DEŠAVA UKOLIKO ŽELIM DA ODUSTANEM OD PUTOVANJA ?

OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:

Pre početka putovanja:

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način, kako je zaključen Ugovor.

Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno, i to:

  • Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje 90 do 45 dana, Organizator ima pravo naknade za učinjene administrativne troškove u visini od 3000 rsd, što predstavlja deo cene putovanja izražene u dinarima.
  • TA ORGANIZATOR ZADRŽAVA:  10 % OD UKUPNE CENE ARANŽMANA, ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
  • TA ORGANIZATOR ZADRŽAVA:  20 % OD UKUPNE CENE ARANŽMANA, ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
  • TA ORGANIZATOR ZADRŽAVA:  40 % OD UKUPNE CENE ARANŽMANA, ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
  • TA ORGANIZATOR ZADRŽAVA:  80 % OD UKUPNE CENE ARANŽMANA, ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
  • TA ORGANIZATOR ZADRŽAVA:  90 % OD UKUPNE CENE ARANŽMANA, ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
  • TA ORGANIZATOR ZADRŽAVA: 100 % OD UKUPNE CENE ARANŽMANA, ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.