Idvor

Idvor je Banatsko selo koje je smešteno na oko 13 kilometara od čuvene Kovačice. Idvor je poznatiji kao rodno mesto velikog srpskog naučnika – fizičara svetskog glasa Mihajla Pupina (1854-1935).
Prvi put se pominje još u XVII veku za vreme vladavine Turaka na ovim prostorima. Godine 1660. kaluđeri Pećke patrijaršije sakupljajući dobrovoljni prilog dolaze i do Idvora. Tada unose ime ovog banatskog naselja u spisak donatora, a kasnije i u svoju zahvalnicu.

Nakon povlačenja Turaka 1717. godine, Idvor je pripadao tadašnjem Pančevačkom okrugu i brojao je svega nekoliko kuća. 1732. i 1736. Godine poharala ga je kuga te se broj stanovnika višestruko smanjio, a preostalo malobrojno stanovništvo izmestilo je selo nešto južnije, na povoljniji položaj.

Kasnije je Idvor, prvenstveno zahvaljujući doseljenicima dobio karakterističan austrougarski karakter i graditeljski stil sa karakterističnim Banatskim kućama, šorovima i crkvom u sred sela.

 

Carska bara

Specijalni rezervat prirode „Stari Begej – Carska bara“ nalazi se na 17 km južno od Zrenjanina, I zauzima površinu od oko 1600 hektara. Austrougarski prestolonaslednik i žrtva Sarajevskog atentata, Ferdinand, rado je lovio po prostorima ove bare, te otuda i naziv „Carska“. Posebnu prirodnu vrednost kompleksu Carske bare i napuštenog toka reke Begej daju mozaičnost, vodene, travnate i šumske vegetacije, kao i raznovrsnost životinjskih vrsta, u čijem okviru centralno mesto zauzima bogatstvo ptičjeg sveta – ornitofaune. Na području Carske bare evidentirano je više od 200 ptičjih vrsta, među kojima su i prave retkosti – primerci ugroženih vrsta čaplji, kormorana, gnjuraca, pataka…. Močvarnu vegetaciju područja čine interesantne biljne vrste, danas retke i ugrožene, poput belog i žutog lokvanja ili močvarne orhideje, dok je prostor oko bare obrastao dugogodišnjim zasadima vrbe i topole.

Carska bara stavljena je pod zaštitu kao prirodno naučno-istraživačko područje. U okolini bare razvijen je lovni i ribolovni turizam, sama bara okružena je nekoliko kilometara šumskih staza, namenjenih ljubiteljima prirode.

 

 Dvorac Kaštel

Dvorac Ečka je zapravo ogromna jednospratna kuća crvenkaste boje, podignuta 1820. godine. Podigao ga je vlastelin Lazar Agošton, da mu služi kao vlastelinski dvorac. Okružen je prostranim parkom, a u blizini se nalazi i starinski toranj za vodu koji izgleda kao tvrđavica. U parku se nalazi nekoliko starinskih spomenika, kao i dugačka ruševna građevina koja je nekada služila kao štala. Odmah pored dvorca nalazi se katolička crkva iz 1864. godine, zadužbina Lazara Lukača. Slike na zidovima crkve prikazuju Hristove muke, i delo su Jozefa Gijgnera. Tri velike ikone: Krštenje Hristovo, Sv. Elizabeta i Judita dela su holandskog slikara Van der Vennea.

U samom selu Ečka nalazi se pravoslavna crkva Sv. Nikole, sa drvenim tornjem, podignuta 1711. godine, koja predstavlja najstariju crkvu na ovom podneblju. Crkva je sagrađena od naboja i pokrivena je šindrom. Ikonostas iz 1886. godine rad je nepoznatog umetnika.

Dvorac Dudjerski

Dvorac „Fantast“ u centralnom delu Vojvodine. Čitav kompleks prostire se na oko 65 ha i obuhvata dvorac, mali kaštel, kapelu Svetog Đorđa, ergelu trkačkih konja i park.

Dvorac je podigao poznati vojvođanski veleposednik Bogdan Dunđerski, koji je od oca nasledio 2600 jutara zemlje između Srbobrana i Bečeja. Kažu da je velelepan dvorac pored Bečeja podigao iz inata, samo da bi pokazao da nije propao. Kada je sagrađen, dvorac „Fantast“ je odslikavao svu moć i bogatstvo svog vlasnika, koji se nikada nije ženio i imao je tri velike ljubavi: žene, konje i vino. Bio je jedan od retkih ljudi koji je uspeo da ostvari svoje snove sagradivši dvorac iz mašte. Bogdan Dunđerski je drugovao sa čuvenim slikarem Urošem Predićem i kad je odlučio da na svom imanju podigne kapelu Sv. Đorđa, u neovizantijskom stilu, Prediću je poverio da oslika ikonostas. Najveći vojvođanski veleposednik je umro 1943. godine, a imanje je zaveštao Matici srpskoj.

Izgrađen je u periodu od 1919. do 1923. i predstavlja mešavinu različitih neostilskih formi netipičnih za naše prostore. Sam toranj i četiri ugaone kule su građene u stilu neogotike, dok su oba ulaza urađena u stilu neoklasicizma. Dvorac je ograđen niskim zidom sa dvema monumentalnim kapijama od kovanog gvožđa.

Ergela spada u red najpoznatijih u ovom delu Evrope i tu su odgojena najpoznatija grla u bivšoj Jugoslaviji. Više od polovine celokupnog imanja je nekad zauzimala ergela koja je brojala oko 1400 rasnih konja. Danas se na imanju nalazi oko 80 grla u šest konjušnica, a postoji i staza za trening galopera. Organizovana je škola jahanja, a moguće je i iznajmljivanje konja turistima. U okviru kompleksa se nalazi i park sa mnoštvom različitih vrsta drveća i uredenim stazama za šetnju. Pored hotela, posetiocima su na raspolaganju teniska igrališta, a tu je i pista za male avione.

Dvorac je 1983pretvoren u hotel. Dobio je ime po konju Fantastu, najboljem konju koje je ergela Bogdana Dunđerskog odgajila.