NA KOJE SVE NAČINE MOGU DA IZVRŠIM PLAĆANJE ARANŽMANA ?

NAČINI PLAĆANJA BUS ARANŽMANA: 

PLAĆANJE SA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE:

Plaćanje aranžmana se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.


  1. Pri prijavi se plaća avans od 30€(osim ukoliko drugačije nije naglašeno) uu dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
  2. Ostatak novca potrebno je uplatiti u agenciji najkasnije 20 dana pred put a minimum jednom mesečno u iznosu koji putniku odgovara.
  3. Plaćanje može biti u gotovini, platnim karticama, čekovima građana ili preko računa.

1. GOTOVINOM: 30 eura(osim ukoliko drugačije nije naglašeno)  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate prilikom rezervacije, a ostatak u jednakim mesečnim ratama minimum jednom mesečno u iznosu koji putniku odgovara zaključno do 20 dana pre putovanja

Uplatu možete izvršiti:

* u našoj poslovnici na adresi: Beograd, Ruzveltova 10. ili Novi Sad, Maksima Gorkog 42.
* u bilo kojoj turističkoj agenciji ovlašćenoj da prodaje aranžmane


2. ČEKOVIMA: 30 eur prilikom rezervacije, a ostatak u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (bez doplate na deo koji se plaća odloženo). Poslednji ček najkasnije do 2 meseca nakon povratka sa putovanja:


3. PLATNIM KARTICAMA: (Visa, Dina, Master, Maestro) – u poslovnici agencije.


4. KREDITNIM KARTICAMA BANKE INTESA (Visa, Master):

  • Celokupan iznos do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za direktne uplate u poslovnici agencije u Beogradu.

5. UPLATOM NA BANKOVNI RAČUN AGENCIJE (putem opšte uplatnice):

Da bi uplata na žiro račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam sledeći podaci:

* uplatilac: ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
* primalac: Manga Trip
* svrha uplate: paket aranžman – (destinacija i datum putovanja)
* iznos: upisati iznos prema instrukciji za uplatu, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
* broj računa: 160-405583-95


PLAĆANJE VAN TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE:

# UPLATOM PUTEM BANKOVNE DOZNAKE NA DEVIZNI RAČUN AGENCIJE:

Devizni račun agencije:
* primalac: Manga Trip
* banka primaoca: Banca Intesa
* IBAN:
* Swift: