BEOGRAD

Ruzveltova 10 (u pasažu)

 +381 (11)4095295‎

 ‎+381 (11)4095296


NOVI SAD

Maksima Gorkog 42

 ‎+381 (21) 3006899


ZAGREB

Kneza Mislava 3

+385 (1) 5807190


 

Instagram

Želite li primati Manga Trip novosti?

Saznajte prvi o Manga Trip akcijama!

Prijava na mailing listu!

Wanna get our awesome news?

We will send you emails only several times per week. Isn't that cool?

Subscribe!

Actually we will not spam you and keep your personal data secure

Osiguranje od otkaza aranžmana

Ugovaranjem osiguranja od otkazivanja putovanja putnicima organizovanih turističkih putovanja omogućava se dodatna sigurnost i mogućnost da u slučaju otkazivanja putovanja iz razloga navedenih u uslovima osiguranja povrate novac uplaćen  na ime turističkog aranžmana.

Osiguranje od otkaza putovanja možete uraditi u našim poslovnicama nakon uplaćenog turističkog aranžmana. 

OSIGURANA SUMA

Suma osiguranja je iznos koji predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača u slučaju otkaza putovanja od strane osiguranika.

Suma osiguranja jednaka je ceni turističkog putovanja koje je osiguranik ugovorio u agenciji.

Maksimalan iznos koji može da se osigura je 1.000€ po osiguraniku u dinarskoj protivvrednosti ili iznos od 2.500€ po ugovorenom turističkom putovanju za sva lica u slučaju da je zaključeno porodično osiguranje, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije za evro na dan likvidacije štete.

AKTIVIRANJE POLISE

Osiguravajuća kuća nadoknadiće štetu usled otkaza turističkog putovanja u slučaju da je otkaz od putovanja posledica događaja za čije nastupanje osiguranik nije znao niti mogao da zna u momentu zaključenja ugovora o osiguranju i koji predstavlja objektivno opravdan razlog za otkaz putovanja :

1) usled smrti najbližih članova porodice ili drugog lica sa kojim je osiguranik živeo u zajedničkom domaćinstvu

2) usled iznenadne bolesti ili povrede osiguranika, supružnika, deteta ili drugog lica sa kojim se osiguranik živeo u zajedničkom domaćinstvu. Ukoliko se radi o bolesti osiguranika, odlazak na put mora biti zabranjen od strane lekara

3) u slučaju pokušaja krađe ili ukoliko je došlo do štete prouzrukovanom požarom ili elementarnom nepogodom.

4) zbog komplikacija u trudnoći

5) zbog gubitka radnog mesta

OPŠTI USLOVI OSIGURANJA OD OTKAZA ARANŽMANA

Opšte uslove za osiguranje od otkaza aranžmana možete pogledati na sledećem linku na stranici broj 16.