Osiguranje od otkaza aranžmana

Ugovaranjem osiguranja od otkazivanja putovanja putnicima organizovanih turističkih putovanja omogućava se dodatna sigurnost i mogućnost da u slučaju otkazivanja putovanja iz razloga navedenih u uslovima osiguranja povrate novac uplaćen  na ime turističkog aranžmana.

Osiguranje od otkaza putovanja možete uraditi u našim poslovnicama nakon uplaćenog turističkog aranžmana. 

OSIGURANA SUMA

Suma osiguranja je iznos koji predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača u slučaju otkaza putovanja od strane osiguranika.

Suma osiguranja jednaka je ceni turističkog putovanja koje je osiguranik ugovorio u agenciji.

Maksimalan iznos koji može da se osigura je 1.000€ po osiguraniku u dinarskoj protivvrednosti ili iznos od 2.500€ po ugovorenom turističkom putovanju za sva lica u slučaju da je zaključeno porodično osiguranje, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije za evro na dan likvidacije štete.

AKTIVIRANJE POLISE

Osiguravajuća kuća nadoknadiće štetu usled otkaza turističkog putovanja u slučaju da je otkaz od putovanja posledica događaja za čije nastupanje osiguranik nije znao niti mogao da zna u momentu zaključenja ugovora o osiguranju i koji predstavlja objektivno opravdan razlog za otkaz putovanja :

1) usled smrti najbližih članova porodice ili drugog lica sa kojim je osiguranik živeo u zajedničkom domaćinstvu

2) usled iznenadne bolesti ili povrede osiguranika, supružnika, deteta ili drugog lica sa kojim se osiguranik živeo u zajedničkom domaćinstvu. Ukoliko se radi o bolesti osiguranika, odlazak na put mora biti zabranjen od strane lekara

3) u slučaju pokušaja krađe ili ukoliko je došlo do štete prouzrukovanom požarom ili elementarnom nepogodom.

4) zbog komplikacija u trudnoći

5) zbog gubitka radnog mesta

OPŠTI USLOVI OSIGURANJA OD OTKAZA ARANŽMANA

Opšte uslove za osiguranje od otkaza aranžmana možete pogledati na sledećem linku na stranici broj 16.