Tunis

GEOGRAFSKI POLOŽAJ:

Tunis je jedna od najmanjih zemalja Afrike i nalazi se na severo-istoku Afričkog kontinenta u centru Mediteranskog basena. Na severu i istoku obale Tunisa zapljuskuje Sredozemno more, na zapadu i jugozapadu Tunis se celom dužinom graniči sa Alžirom, a na krajnjem jugu sa Libijom.

POVRŠINA:

Oko 164 000 km2, od toga 40 000 km2 pokriva pustinja Sahara. Morska obala je razuđena na 1 300 km.

POPULACIJA:

Tunis ima oko 10 miliona stanovnika. 98% su Tunižani, većim delom arapskog porekla, pomešani sa starosedeocima Severne Afrike Berberima i ostalim afričkim i sredozemnim narodima. Male hrišćanske i jevrejske zajednice čine preostalih 2% stanovništva.

MONETA:

Novčana jedinica zove se TUNISKI DINAR. Jedan tuniski dinar sastoji se od 1000 milima. Novac se u Tunisu isključivo menja legalno, u bankama, menjačnicama i na hotelskim recepcijama.

ZVANIČNI JEZICI:

Arapski i francuski paralelno su u upotrebi na teritoriji celog Tunisa. U turističkim zonama veliki deo stanovništva se sporazumeva i na engleskom, nemačkom i

italijanskom jeziku.

POLITIČKO UREĐENJE:

Parlamentarna Republika, na čelu države je predsednik, Njegova Ekselencija Zine el Abidine Ben Ali. Zemlja je administrativno podeljena na 24 guvernije.

GLAVNI GRAD:

TUNIS,  sa oko 2 miliona stanovnika.

RELIGIJA:

Zvanična veroispovest u Tunisu je Islam. Tuniski ustav pravi razliku između društvenog i verskog života. Svaki građanin Tunisa može samostalno i slobodno da odluči u kojoj meri će praktikovati religiju.

Tunis je jedina zemlja u Arapskom svetu u kojoj je zvanično ukinuta poligamija, a islamski fundamentalizam stavljen van zakona tj. zakonskim putem je onemogućeno mešanje vere i politike.

U velikim gradovima duž obale društveni život i običaji su moderni i pod jakim uticajem Evrope. U unutrašnjosti zemlje i malim sredinama uticaj islamskog tradicionalnog načina života još uvek je veoma prisutan. U Tunisu se nalazi veliko islamsko svetilište Keruan, koji je četvrti po važnosti sveti grad Islama posle Meke, Medine i Jerusalima.

Tradicionalno se neguje verska tolerancija prema pripadnicima drugih veroispovesti, kojima je i zakonskim putem regulisano slobodno ispovedanje sopstvene vere. U zemlji živi više hrišćanskih i jevrejskih zajednica koje imaju svoje crkve, katedrale i sinagoge.

 

 

 

 

KLIMA / RELJEF / VEGETACIJA

U Tunisu se jasno izdvajaju tri klimatske oblasti. Putujući od severa ka jugu zemlje, za samo nekoliko sati doživećete neverovatnu smenu klimatskih zona, a time i raznovrsnost vegetacije, od bujnog, plodnog i pošumljenog severa, preko nepreglednih plantaža maslina i vegetacijom siromašne stepske oblasti u centralnom delu, zatim regiona isušenih slanih jezera, prošaranih po nekim žbunom korovske trave alfa, do nepreglednih peščanih prostranstava Velikog orijentalnog mora peska na jugu zemlje.

U Tunisu je mešavina klimatskih uslova na malom prostoru stvorila fantastičan vizuelni kolaž u kome će vaše oko uživati u neprekidnoj smeni boja i pejsaža, od  bujnog zelenila šuma i voćnjaka, modre i tirkizne boje neba i mora, maslinasto smeđih tonova stepe, do žutih, oker i zlatnih nijansi peščanih dina, iz kojih kao smaragdi izranjaju plodne, zelene oaze sa plantažama urminih palmi.

U severnom delu Tunisa klima je izrazito mediteranska, leta su duga i topla, zime blage i kišovite. Zbog obilnih kiša koje padaju od novembra do marta ovaj deo zemlje je veoma plodan i to je izrazito poljoprivredna regija. Bujne su četinarske šume, žitna polja, voćnjaci, povrtnjaci i vinogradi, a u primorkom delu, na najvećem poluostrvu Kap Bon su i značajne plantaže agruma, koji su važan izvozni artikal Tunisa. Na severozapadu, iz pravca Alžira prostire se i deo planinskog masiva Atlas. Prema jugu zemlja je progresivno sve ravnija i sve suvlja, jer su padavine sve siromašnije.

Centralni deo Tunisa karakteriše stepska klima sa mnogo manje kiše. To je region visoke i niske stepe, predeli su većim delom obrasli žbunastim polukorovskim rastinjem i travom, zemljište je većim delom slano i neplodno. Bliže morskoj obali, ovaj region se završava oblašću koja se naziva Sahel, gde su skoncentrisane nepregledne plantaže maslina. Ovu oblast Tunižani nazivaju “more maslina”. Tunis ima oko 60 miliona maslinovih stabala i svrstava se među tri najveća proizvođača maslina i maslinovog ulja u Svetu. Masline su ujedno i najvažniji poljoprivredni i izvozni proizvod Tunisa.

Na jugu i jugozapadu zemlje postepeno se iz stepske ulazi u pustinjsku oblast. Pustinjski deo Tunisa zahvata površinu od oko 40 000 km2. U ovim predelima kiše padaju retko, svega nekoliko puta godišnje. Voda je dragocena i nalazi se samo na mestima prirodnih izvora. Silazeći iz stepe ka pustinji, prolazi se kroz region golih peščanih brda i stena gde, predeli liče na mesečeve pejzaže. Posebno je slikovit region Matmate, gde starosedeoci Severne Afrike-Berberi vekovima žive u rupama-zemunicama ukopanim u mekim peščanim stenama. Njihove naseobine liče na mesečeve kratere, a živeći do danas na ovaj neobičan način Berberi su sačuvali deo vekovne tradicije, običaje i kulturu svojih predaka.

Berbersko naselje u Matmati danas se smatra najvećom koncentracijom Berbera u Africi, a ovi neobični predeli su poslužili režiseru Džordžu Lukasu kao “prirodna scenografija” za snimanje čuvenih “Ratova zvezda”.

U pustinjskom delu Tunisa veliko prostranstvo zauzimaju i slana jezera, koja su većim delom godine potpuno isušena.Tunižani nazivaju i “slanim pustinjama”.

Najveća “slana pustinja” Tunisa je Šot el Džerid, površine oko 6000 km2, koja je jedna od najvecih turističkih atrakcija Tunisa. Lokalni stanovnici, beduini i nomadi, nazivaju je i “pustinja pustinje”, pošto je zbog velike koncentracije soli nemoguć opstanak bilo koje biljne i životinjske vrste. Još južnije, prostiru se nepregledna peščana prostranstva Sahare – Veliko orijentalno more peska. Stotinama kilometara ka Alžiru i Libiji talasaju se dine zlatnog i belog peska, prošarane mestimično modro-zelenim, plodnim oazama i plantažama najkvalitetnijih vrsta jestivih urminih palmi, skoncentrisanih oko izvora vode.

Stanovnici juga Tunisa putem navodnjavanja i drenaža, decenijama uporno i mukotrpno stvaraju plodno zemljište u pustinji, proširujući oaze i sadeći plantaže jestivih urmi. U tuniskim oazama se uzgaja oko 6 miliona urminih palmi, a najkvalitetnije vrste i zovu se “Deglet nour”, smatraju se najboljim jestivim urmama u svetu i u glavnom se izvoze.

Standard života u pustinjskom delu zemlje znatno se popravlja poslednjih desetak godina, sa naglim razvojem pustinjskog turizma. Izgrađena je mreža kvalitetnih puteva kojima se za samo par sati sa severa zemlje stiže u pustinju. U oazama su izgrađeni udobni hoteli za smeštaj turista, a lokalne turističke agencije organizuju atraktivne izlete autobusima ili džipovima.Većina turista ne propušta priliku da poseti pustinjsku oblast i doživi čari pravog i netaknutog saharskog ambijenta.

MORSKA OBALA

Tunisa je razuđena na oko 1300 km. Duž obale su raspoređeni najveći gradovi i naselja, u kojima živi preko 60% stanovništva. Najznačajniji i najveći gradovi na moru su: Tunis, Sfaks, Sus, Bizerta, Tabarka, Nabel, Hamamet, Mahdia, Gabes. To su ujedno i velike komercijalne, putničke i ribarske luke, kao i najznačajniji turistički centri. Na samom jugu, nalazi se i najveće tunisko ostrvo Djerba, veoma popularna turistička destinacija kod zapadnih turista.

Pored poljoprivrede, primorski turizam je najznačajnija privredna grana Tunisa od koje zemlja ubira najveći devizni priliv. Tokom cele godine u Tunisu odmor provede preko 6 miliona stranih turista. Kilometrima su duge plaže od čistog, sitnog i mekog peska, more je toplo, pitomo i bistro, a bujna vegetacija i egzotično rastinje okružuje udobne i moderne hotelske komplekse uz obalu. Sve ovo, udruženo sa izvanrednom klimom i temperaturama koje su leti u proseku 30-320c,  zimi 16-180c, kao i preko 300 sunčanih dana u godini, čini Tunis jednom od najatraktivnijih destinacija za odmor na Mediteranu.

U Tunisu će podjednako uživati turisti svih starosnih uzrasta i u svako godišnje doba. Sezona kupanja u moru traje od maja do kraja oktobra, a blaga klima tokom zimskih meseci je idealna za šetnje, rekreaciju, obilaske i izlete, kao i uživanje u udobnostima hotela i kupanje u hotelskom bazenu.