BEOGRAD

Ruzveltova 10 (u pasažu)

 +381 (11)4095295‎

 ‎+381 (11)4095296


NOVI SAD

Maksima Gorkog 42

 ‎+381 (21) 3006899

Instagram

Da li želite da primate Manga novosti?

Saznajte prvi o Manga akcijama!

Prijava na mailing listu!

Wanna get our awesome news?

We will send you emails only several times per week. Isn't that cool?

Subscribe!

Actually we will not spam you and keep your personal data secure

Na kamenitom brdu Oplenac, obraslom krivim šumarima (vrsta hrasta), bio je krajem XVIII veka slobodan zahvat šume. Po predanju i narodnoj etimologiji, račvasta i kriva stabla bila su vrlo pogodna da se od njih pravi oplen – drveni delovi na seljačkim klolima (otuda i naziv : Oplenac).

U vreme prvog srpskog ustanka na Oplencu se nalazio utvrđeni šanac, podignut za egzercir vojske i neposrednu odbranu topolskog grada, a na njihovim padinama su se nalazili Karađorđevi vinogradi i, niže prema gradu, voćnaci. Ova dominatna tačka u zatalasanom reljefu Sumadije pruža izvanredan pogled u okolinu na sve četiri strane sveta. Karađorđev sin, knez Aleksandar, obnovio je za vreme svoje vladavine očeve vinograde, zasadio nove i na samoj istočnoj padini sagradio kuću sa više soba pod kojom je bio podrum, a na samom brdu manju stanbenu zgradu. Stupivši na presto svojih predaka, posle majskog prevrata 1903 god. u kojoj je grupa nezadovoljnih oficira-zaverenika, okupljenih u tajnoj organizaciji  pod nazivom „Crna ruka“, likvidirala dinastiju Obrenovića, kralj Petar I Karađorđević je revnosno prionuo da unapredi zapušteni grad i podigne zadužbinu u Topoli. Premda je stupio na presto u poznijim godinama, kao šezdesetogodišnjak, on ostaje veran slobodoumnim idealima svoje mladosti. Kao prevodilac i izdavač znamenitog spisa o slobodi štampe Džona Stjuarta mola (John Stuart Mill), on, kasnije, kao monarh, omogućuje slobodan procvat štampe i buržuatske slobode i parlamentarizam doživljava vrhunac za njegove vladavine.    Samom dolaskom na presto, kralj Petar I Karađorđević čini da mali grad Topola koji ga vezuje za pretke dobija značaj u tadašnjoj Srbiji i kasnije u Jugoslaviji mesto grada prestonice. Grad se odeva u sasvim drugo ruho. Zadržava se istorijski izgled grada, onakav kakav je bio i za vreme njegovog dede Karađorđa Petrovića, stim da se u grad ulazu značajna sredstva na izgradnji novih objekata i na osavremenjavanju infrastrukture. Zanimljivo je da Topola odmah posle Beograda dobija savremeni vodovod i električnu centralu. Izgradnju vodovoda u Topoli nadgledao je lično kralj Petar. Na brdu Oplencu na čijim se padinama nalazi Topola u vreme kralja Petra grade se novi objektu u zadužbini koja danas nosi naziv po imenu kralja Petra. Trenutno, Oplenac je park muzej u okviru koga se nalaze crkva Sv. Đorđa, vila kralja Aleksandra I Karađorđevića, vila kraljice Marije, Hotel Karadjordje, kompleks bazena, teniskih terena, kuća kralja Petra i više depadanasa sa objektima u kojima živi osoblje za održavanje parka. Svi objekti su pod zaštitom i autentični su.
U vili kralja Aleksandra I Karađorđevića danas ne živi niko. Objekat je namenjen kao letnjikovac NJKV Aleksandru II i porodici Karadjordjević uopšte. Princ Tomislav Karađorđević, je od 1990 godine živeo i radio u ovoj kući sve do svoje smrti 2000 god. On je jedini predstavljao pravu sponu između kraljevine u izgnanstvu i srpskog naroda. Pošto je vila nadomak crkve Sv. Đorđa, princ Tomislav je često viđen na bogosluženjima a pošto se radilo o vrlo komunikativnom čoveku, građani Topole koji su odlazili u posetu parku često su zastajali da porazgovaraju sa princom koji je bio vrlo druželjubiv.

Topola

Varošica Topola udaljena je od Beograda oko 80 kilometara. Okružena je Smederevskom Palankom, Račom, Kragujevcem, Gornjim Milanovcem, Aranđelovcem i Mladenovcem.

Pod danas poznatim imenom proslavio ju je Karađorđe Petrović koji je izabrao Topolu za središte od Turaka oslobođenog dela Srbije. Da je za vreme Prvog srpskog ustanka 1804. bila političko i administrativno sedište Srbije vidi se i danas na svakom koraku ovog malog mesta. Istina, 1877. godine, u vreme dinastije Obrenovića, srušen je utvrđeni grad koji je Karađorđe, koji je rođen u okolini, sagradio ovde šezdesetak godina ranije. Danas se u Topoli, kao ostaci Karađorđevog grada, može prepoznati Konak sa kulom koja je pretvorena u muzej Voždovih ličnih stvari i oružja iz njegovog vremena. Tu je i crkva Presvete Bogorodice, poznatija kao Karađorđeva crkva. Ova građevina izuzetno je skladna i rustična. Unutrašnjost joj je bogato oslikana, a ikonostas je u duborezu. U prostoru u kome dominira spomenik Karađorđu i danas se može prisustvovati bogosluženju.

Stotinak kilometara južno od Beograda, planina Rudnik dominira centralnom Srbijom sa najvišim vrhom Velikim Šturcem (1132 m) i devet vrhova preko hiljadu metara. Rudnik je u davnim vremenima bio uporište žive rudarske delatnosti, po čemu je i dobio ime. Ostaci starih rudarskih i topioničarskih radova vraćaju nas u praistoriju. Pre dolaska Rimljana ove krajeve su naseljavali Iliri, a potom i Kelti. Prema brojnim i bogatim tragovima materijalne kulture može se zaključiti da je na Rudniku bilo veliko rimsko naselje. U srednjem veku za Rudnik, znameniti rudarski centar, bore se srpski vladari i bogati feudalci. Dinar kralja Dragutina, kovan na Rudniku, prvi je srpski dinar sa ćiriličnim natpisom. Dubrovčani i Sasi imali su još u 14. veku na Rudniku svoje kolonije. U ovom naselju bilo je Splićana i Kotorana. U rudarskim oknima Rudnika najviše je eksploatisano srebro, olovo i bakar. Varošica Rudnik, sa svojim rudnim blagom, nije bio jedini izvor prihoda srpskih vladara, već je to bilo naselje gde su se razvijali zanati, gde je cvetala trgovina, to je bio kosmopolitski grad u malom odakle se širio kulturni uticaj na čitavu Srbiju.

Danas su varošica Rudnik i planina Rudnik povezane asfaltnim putem, a što je mnogo značajnije, i velikim brojem pešačkih staza, takozvanih staza zdravlja. Gosti mogu da planinare do Velikog Šturca, strmog vulkanskog uzvišenja Ostrvice, koje se završava zidinama Jerininog grada ili da posete obližnja istorijska mesta Oplenac i Takovo, manastire Vraćevšnicu, Voljavču i Nikolje. Takođe, postoji mogućnost lova na visoku i sitnu divljač. Rudnik se nalazi u blizini istorijskih mesta: Oplenac, Takovo, manastir Vraćevšnice, Nikolje, Voljavče, Blagoveštenja, ovčarsko-kablarski manastiri…  Ostrovica (785 m) je strma vulkanska stena čiji se vrh završava zidinama Jerininog grada, opevanog u stihovima Vojislava Ilića. Posebno je zanimljiva za planinare. Udaljena je šest kilometara od Rudnika. Porodica bistrih potoka je ekološka komuna koja već 25 godina živi u podnožju planine Rudnik, u malom selu Brezovica. Porodica daje otpor civilizacijskom besmislu tragajući za “Dobom – 5E”. Gradovi su ostaci turske varoši i tvrđave. Kada su ustanici, 1815. godine, prognali Turke i spalili grad, sedište rudničke nahije iz Rudnika je preseljeno u Brusnicu. Pored Gradova su ruševine muslimanske bogomolje Mise.

Orašac

Znamenito mesto Orašac, na 70km od Beograda, smatra se kolevkom moderne srpske državnosti. U tom šumadijskom selu daleke 1804. godine na Sretenje Gospodnje 2/15 februara održan je zbor viđenijih Srba, na kome je dogovoreno da se podigne ustanak protiv vekovne turske vladavine. Na tom istorijskom skupu Đorđe Petrović Karađorđe izabran je za vođu ustanka.
U znak sećanja na ovaj ključni događaj novije srpske istorije uređen je spomenički kompleks “ Prvi srpski ustanak“ u kome se nalaze:

SPOMEN – ČESMA se nalazi na lokaciji “ Marićevića jaruga “ nedaleko od crkve. Podignuta je 1954. godine povodom 150 – godišnjice prvog srpskog ustanka. Na središnjem delu ovog memorijala nalaze se tri lučno zasvedene mermerne ploče

CRKVA U ORAŠCU je podignuta u vremenu od 1868. do 1870. godine.
Izrazitu umetničku vrednost čini ikonostas crkve, koji je slikao Steva Todorović, jedan od najuglednijih srpskih umetnika iz druge polovine XIX veka. Ikonostas se satoji od 24 ikone sa predstavama svetitelja i scenama iz Novog zaveta. Na severnom pilastru ugrađena je spomen – ploča od belog venčačkog mermera posvećena palim u balkanskim ratovima.

SPOMEN ŠKOLA podignuta povodom 130 – godišnjice prvog srpskog

SPOMENIK KARAĐORĐU – Povodom dvestagodišnjice od podizanja prvog srpskog ustanka, opština Aranđelovac podigla je spomenik Karađorđu u belom venčačkom mermeru, visine 3.40 m, rad vajara Drinke Radovanović.

Memorijalni spomenički kompleks u Orašcu dopunjava nadgrobno obeležje Teodosija Marićevića, koji je iz dvorišta kuće porodice Anić prenet u crkvenu portu. Od ne manjeg značaja je činjenica da se u selu Orašac nalaze određena znamenja iz vremena prvog srpskog ustanka. Reč je o nekoliko starih, i sa stanovišta etnografije veoma vrednih kuća i drugih objekata koji su zakonom zaštićeni.