BEOGRAD

Ruzveltova 10 (u pasažu)

 +381 (11)4095295‎

 ‎+381 (11)4095296


NOVI SAD

Maksima Gorkog 42

 ‎+381 (21) 3006899

Instagram

Da li želite da primate Manga novosti?

Saznajte prvi o Manga akcijama!

Prijava na mailing listu!

Wanna get our awesome news?

We will send you emails only several times per week. Isn't that cool?

Subscribe!

Actually we will not spam you and keep your personal data secure

NOVA GODINA 2019.

ATINA

29.12 – 03.01.2019.

5 dana/bus/ hotel 3* + doručak

Acropolis Of Athens

Atinska novogodišnja noć je jako čudna, na centralnom gradskom trgu naći će se samo stranci, jer Atinjani vole da dočekaju ponoć u svojim domovima. Tek oko 1 posle ponoći će izaći na ulice i onda ćete shvatiti da je ona večernja polutišina bila zatišje pred buru. Atina uvek  čeka spremna da vam pruži mnogo više od onoga što očekujete! Čudesna istorija, dnevna i noćna zabava, šoping, nova poznanstva, more… zatvorite oči i uživajte. Kad god da dođete, dobrodošli ste. Atina je uvek obasjana suncem i željno vas iščekuje.

Atina – večna raskrsnica puteva, grad je do koga možete doći kopnom, nebom i morem. Kao takva, kroz celu istoriju se nalazila na udaru velikih sila. Nalazi se na  poluostrvu Atika i glavni je grad Grčke sa oko 4 miliona stanovnika. Predstavlja mamac za turiste koji žele da vide građevine iz “Zlatnog doba” kada je Atinom vladao Perikle, iz doba kad su se Sofoklove i Euripidove drame izvodile u veličanstvenom Dionisovom pozorištu. Akropolj po nekima je razlog zašto Atina i danas postoji i zašto, nakon dugih vekova propadanja i zaborava, ponovo blešti punim sjajem.

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan 29.12.2017. (petak) BEOGRAD – MAKEDONIJA

Polazak iz Beograda sa parkinga u Bloku 42 (prekoputa ulaza na buvlju pijacu) u 16:00 h. Lagana vožnja preko
Makedonije uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnost.

2. dan 30.12.2017. (subota) ATINA
Prepodnevni dolazak u Atinu. Po dolasku panoramski obilazak grada: trgovi Omonia i Sintagma, Parlament,
Rezidencija, stari olimpijski stadion, Hadrijanov slavoluk, Zevsov hram, Akademija, Univerzitet, Biblioteka … Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje.

3. dan 31.12.2017. (nedelja) ATINA – PIREJ, SUNION, APOLONOVA OBALA/GLIFADA – fakultativno
Doručak. Slobodno prepodne. Oko podneva mogućnost fakultativnog poludnevnog panoramskog izleta za Pirej,
Sunion, Apolonovu obalu i Glifadu. Povratak u hotel. U večernjim časovima individualni odlazak na DOČEK NOVE
2018. GODINE. Noćenje.

4. dan 01.01.2018. (ponedeljak) ATINA – PELOPONEZ (KORINT-MIKENA- EPIDAURUS-NAFPLION) – GRČKO VEČE – fakultativno
Doručak. Slobodan dan ili fakultativno polazak na celodnevni izlet na Peloponez (Argolida) sa obilaskom Korintskog
kanala, prelazak mostom sa Atike na Peloponez, prolazak pored Tirinsa i obilazak Epidaurusa (čuveno antičko
pozorište), zatim odlazak do Nafpliona (primorskog mesta i stare grčke prestonice) i obilazak ostataka “zlatne”
Agamemnonove Mikene sa Lavljom kapijom, kraljevskim grobovima i tzv. Atrejevom riznicom. Povratak u Atinu u
kasnim popodnevnim satima. Slobodno veče ili mogućnost fakultativnog odlaska na grčko veče u jednu od taverni na
Plaki. Provedite nezaboravno veče uz grčke specijalitete, sirtaki i grčki folklore. Noćenje.

5. dan 02.01.2018. (utorak) ATINA – AKROPOLJ – fakultativno
Doručak. Napuštanje hotela i fakultativni odlazak u obilazak drevnog Akropolja. Slobodno vreme za šetnju, obilazak
muzeja i šoping. Polazak za Beograd u posle podnevnim satima. Noćna vožnja preko Grčke i Makedonije … 

Atina

6. dan 03.01.2018. (sreda) BEOGRAD
Dolazak u mesto polaska u podnevnim časovima. Kraj programa.

 


PROMO CENA ARANŽMANA

 159€ 

USLOVI PLAĆANJA I OSTALE NAPOMENE:
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate.USLOVI PLAĆANJA: 
• 40 % PRILIKOM REZERVACIJE, OSTATAK 20 DANA PRED PUT.
• PLATNE, KREDITNE KARTICE: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA. (Broj rata u zavisnosti od banke i tipa kartice).
• ČEKOVIMA GRAĐANA NA 3 MESEČNE RATE DATUMIRANI SVAKOG 15-OG U MESECU
• PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE NA 3 MESEČNE RATE
• ZAPOČETI NAČIN PLAĆANJA NE MOŽE SE MENJATI


CENA ARANŽMANA OBUHVATA: 
* prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili duble decker,klima,audio/video oprema) na relacijama navedenim
u programu
* smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u Atini u 1/2 sobama
* obilaske prema programu (Atina – panorama grada)
* troškove organizacije i vođenja aranžmana
* usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
* obaveznu boravišnu taksu u Atini, plaća se na recepciji hotela. Za boravak u hotelima sa 2*- 0,5€ po noći, po osobi;
za boravak u hotelima sa 3*- 1,5€ po noći, po osobi; za boravak u hotelima sa 4*- 3€ po noći, po osobi
* ulaznice i fakultativne izlete
* individualne troškove 
* putno osiguranje
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA
Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj
prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene):
* Pirej, Sunion (sa ulaznicom) – 30€
* Peloponez (sa ulaznicama) – 45 €
* Grčko veče – 35€
* Akropolj (sa ulaznicom) – 30€

OPISI HOTELA:
Hotel Park 3* www.thepark.gr Hotel se nalazi u centru luke Pirej, na samo 13km od trga Omonia. Hotel odiše
toplom i prijateljskom atmosferom. Hotel ima restoran, bar, salu za sastanke, menjačnicu, mogućnost hemijskog
čišćenja, mogućnost doktora na poziv, wi fi … Hotel ima 80 ukusno opremljenih soba koje poseduju tus/WC, SAT TV,
fen za kosu, frižider, wi fi.
NAPOMENA ZA HOTEL:
Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u
Programu putovanja.
Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem
sajta:
www.oktopod.rs
DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 80% OD CENE ARANŽMANA
DOPLATE ZA POLASKE IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):
• SUBOTICA – doplata 25€ po osobi (povratna karta)
• NOVI SAD – doplata 15€ po osobi (povratna karta)

 


 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
*U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju
se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
* Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje
u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.oktopod.rs
*U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise
od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru
smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
* Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena
oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima
uređaj…)
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od
troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od
slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
OPŠTE NAPOMENE:
Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo
pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.
gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika
agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu
moguće.
Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama
hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su
na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta
stajališta
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim
programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne
garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i
povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator

putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Organizator putovanja je Turistička agencija „OKTOPOD TRAVEL“-a, Licenca OTP 130/2010 izdata 05.02.2010. godine.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

Program br.1 od 23.10.2017. Licenca Ministarstva Turizma OTP 130/2010. od 05.02.2010.godine.

NOVOGODIŠNJA PUTOVANJA – SVE PONUDE

PRIJAVI SE